Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [119/154]
119
lt
Jūsų saugumui.
Perskaitykite visas saugos nuorodas
ir reikalavimus. Nesilaikant saugos
nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti
gaisras, galima susižaloti ar sužaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šią instrukciją, kad ir ateityje galėtumėte ja
pasinaudoti.
Nepradėkite naudoti šio elektrinio įrankio, kol
atidžiai neperskaitėte ir gerai nesupratote šios
naudojimo instrukcijos bei pridėtų „Bendrųjų
saugos nuorodų“ (leidinio numeris 3 41 30 054 06 1).
Išsaugokite išvardytus dokumentus, kad ir ateityje
galėtumėte jais pasinaudoti, ir atiduokite juos kartu su
elektriniu įrankiu, jei perduodate ar parduodate jį kitam
savininkui.
Taip pat laikykitės specialiųjų nacionalinių darbo saugos
reikalavimų.
Elektrinio įrankio paskirtis:
Rankomis valdomas gręžtuvas-suktuvas, skirtas varžtams
įsukti bei išsukti ir veržlėms užveržti bei atsukti, taip pat
gręžti metalą, medieną, plastiką, keramiką ir varžtus šiose
medžiagose įsukti ir sriegti sriegius su FEIN aprobuotais
darbo įrankiais ir papildoma įranga be vandens tiekimo
nuo atmosferos poveikio apsaugotoje aplinkoje.
Specialiosios saugos nuorodos.
Naudokite kartu su prietaisu tiekiamas papildomas
rankenas. Praradus kontrolę iškyla pavojus susižeisti.
Jei atliekate darbus, kurių metu darbo įrankis gali
kliudyti paslėptus elektros laidus, prietaisą laikykite už
izoliuotų rankenų. Prisilietus prie laido, kuriuo teka
elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti
įtampa ir trenkti elektros smūgis.
Atkreipkite dėmesį į paslėptus elektros laidus, dujų
vamzdynus ir vandentiekio vamzdžius. Prieš pradėdami
dirbti, darbo sritį patikrinkite, pvz., metalo ieškikliu.
Dirbkite su asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
Atitinkamai pagal atliekamą darbą užsidėkite viso veido
apsaugos priemones, akių apsaugos priemones ar
apsauginius akinius. Jei nurodyta, užsidėkite apsaugi
respiratorių nuo dulkių, klausos apsaugos priemones,
apsaugines pirštines ir specialią prijuostę, kuri apsaugos
jus nuo smulkių šlifavimo ir ruošinio dalelių. Akys turi
būti apsaugotos nuo skriejančių svetimkūnių,
atsirandančių atliekant įvairius darbus. Respiratorius arba
apsauginė kaukė turi išfiltruoti darbo metu kylančias
dulkes. Dėl ilgalaikio ir stipraus triukšmo poveikio galite
prarasti klausą.
Įtvirtinkite ruošinį. Saugiau dirbti, kai ruošinys įtvirtintas
veržimo įrangoje nei laikomas rankoje.
Didelis sūkių skaičius
Sukimo momentą mažinti
Sukimo momentą didinti
Ženklas Tarptautinis vienetas Nacionalinis vienetas Paaiškinimas
U V V Elektros nuolatinė įtampa
f Hz Hz Dažnis
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min /min Tuščiosios eigos sūkių skaičius (kai akumuliatorius
visiškai įkrautas)
n
S
/min, min
-1
/min Smūgių skaičius
M...
Nm Nm Sukimo momentas (standžioji/tamprioji jungtis)
Ø mm mm Apskritos dalies skersmuo
L
pA
dB dB Garso slėgio lygis
L
wA
dB dB Garso galios lygis
L
pCpeak
dB dB Aukščiausias garso slėgio lygis
K...
Paklaida
m/s
2
m/s
2
Vibracijos emisijos vertė pagal EN 60745
(trijų krypčių atstojamasis vektorius)
h,D
m/s
2
m/s
2
Vidutinė vibracijos vertė, gręžiant metalą
h,ID
m/s
2
m/s
2
Vidutinė vibracijos vertė, gręžiant su smūgiu
betoną
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Tarptautinės matavimo vienetų sistemos SI baziniai
ir išvestiniai vienetai.
Simbolis, ženklas Paaiškinimas
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 119 Friday, April 26, 2013 9:24 AM