Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [69/154]
69
hu
Ügyeljen a munkaterület alatt fekvő rejtett elektromos
vezetékekre, gáz- és vízcsövekre. Ellenőrizze a munka
megkezdése előtt a munkaterületet, használjon ehhez
például egy fémkereső készüléket.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Használjon az
alkalmazásnak megfelelő teljes védőálarcot, szemvédőt
vagy védőszemüveget. Amennyiben célszerű, viseljen
porvédő álarcot, zajtompító fülvédőt, védő kesztyűt vagy
különleges kötényt, amely távol tartja a
csiszolószerszám- és anyagrészecskéket. Mindenképpen
védje meg a szemét a kirepülő idegen anyagoktól,
amelyek a különböző alkalmazások során keletkeznek. A
por- vagy védőálarcnak meg kell szűrnie a használat során
keletkező port. Ha hosszú ideig ki van téve az erős zaj
hatásának, elvesztheti a hallását.
A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően
rögzítse. Egy befogó szerkezettel rögzített munkadarab
biztonságosabban van rögzítve, mintha csak a kezével
tartaná.
Tartsa szorosan az elektromos kéziszerszámot. Rövid
időre igen nagy nyomaték léphet fel.
Ne munkáljon meg a berendezéssel azbesztet tartalmazó
anyagokat. Az azbesztnek rákkeltő hatása van.
Az elektromos kéziszerszámra táblákat és jeleket
csavarokkal vagy szegecsekkel felerősíteni tilos. Egy
megrongálódott szigetelés már nem nyújt védelmet az
áramütés ellen. Használjon öntapadós matricákat.
Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem az
elektromos kéziszerszámot gyártó cég fejlesztett ki, vagy
amelynek használatát az nem engedélyezte. Biztonságos
üzemelést csak úgy lehet elérni, ha a tartozék pontosan
hozzáillik az Ön elektromos kéziszerszámához.
Rendszeresen tisztítsa ki egy fémmentes tárggyal az
elektromos kéziszerszám szellőzőnyílásait. A
motorventilátor behúzza a port a házba. Ez túlságosan
sok fémpor felgyülemlése esetén villamos zárlatot
okozhat.
Sohase nézzen bele közelről az elektromos kéziszerszám
lámpája által kibocsátott fénybe. Sohase irányítsa a
lámpa fényét a közelben tartózkodó más személyek
szemébe. A lámpa által kibocsátott sugárzás káros lehet a
szemre.
Sohase irányítsa az elektromos kéziszerszámot saját
magára, vagy a közelben tartózkodó más személyekre,
vagy állatokra. Ez az éles vagy forró szerszámok által
okozott sérülésekhez vezethet.
Az akkumulátor (akkumulátor-blokk)
felhasználása és kezelése.
Az akkumulátor kezelése son a veszélyeztetések, mint
égési sérülések, tűz, robbanás, bőrsérülések és egyéb
sérülések elkerülésére vegye tekintetbe az alábbi
előírásokat:
Az akkumulátorokat nem szabad szétszerelni, kinyítani
vagy feldarabolni. Ne tegye ki az akkumulátort
mechanikus lökéseknek. Az akkumulátor
megrongálódása és szakszerűtlen használata esetén abból
káros gőzők és folyadékok léphetnek ki. A gőzök
ingerelhetik a légzőutakat. A kilépő akkumulátorfolyadék
bőrirritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
Ha az akkkumulátorból kilépő folyadék a szomszédos
tárgyakat benedvesíti, ellenőrizze és tisztítsa meg, illetve
szükség esetén cserélje ki ezeket a tárgyakat.
Ne tegye ki az akkumulátort héhatásnak, illetve tűz
behatásának. Ne tárolja az akkumulátort közvetlen
napsütésben.
Az akkumulátort csak akkor vegye ki az eredeti
csomagolásból, ha használni akarja.
Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka
megkezdése előtt vegye ki az akkumulátort az
elektromos kéziszerszámból. Ha az elektromos
kéziszerszám akaratlanul elindul, sérülésveszély áll fenn.
Az akkumulátort csak kikapcsolt állapotú elektromos
kéziszerszámból vegye ki.
Tartsa távol az akkumulátort a gyerekektől.
Tartsa tisztán és folyadékoktól és víztől védve az
akkumulátort. Az akkumulátor és az elektromos
kéziszerszám elszennyeződött csatlakozásait egy tiszta,
száraz kendővel tisztítsa meg.
Csak kifogástalan állapotú, eredeti FEIN akkumulátorokat
használjon, amelyek az Ön elektromos kéziszerszámához
vannak előirányzova. A nem az elektromos
kéziszerszámhoz való, megrongálódott, javított vagy
újrafeldolgozott akkumulátorokkal, utánzatokkal és
idegen gyártmányú akkumulátorokkal végzett munka,
illetve az ilyen akkumulátorok feltöltése tűz- és/vagy
robbanásveszélyes.
Tartsa be az akkumulátor töltőkészülék kezelési
utasításában található biztonsági előírásokat.
Kéz-kar vibráció
Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabványban rögzített mérési módszerrel került
meghatározásra és a készülékek összehasonlítására ez az
érték felhasználható. Az érték a rezgési terhelés
ideiglenes megbecsülésére is alkalmazható.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő
alkalmazási területeire vonatkozik. Ha az elektromos
kéziszerszámot más célokra, eltérő szerszámokkal, vagy
nem kielégítő karbantartás mellett használják, a
rezgésszint a fenti értékektől eltérhet. Ez az egész
munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényeges
mértékben megnövelheti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe
kell venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés
kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan
kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az
egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényeges
mértékben csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a
kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: az
elektromos kéziszerszám és a szerszámok megfelelő
karbantartása, a kezek melegen tartása, a
munkafolyamatok átgondolt megszervezése.
A veszélyes porfajták kezelése
Az ezzel a szerszámmal végzett anyaglemunkáló
folyamatok során olyan porok keletkeznek, amelyek
veszélyesek lehetnek.
Egyes porfajták (például azbeszt és azbeszt tartalmú
anyagok, ólomtartalmú festékrétegek, fémek, egyes
fafajták, ásványok, követ tartalmazó anyagok szilikát
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 69 Friday, April 26, 2013 9:24 AM