Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [74/154]
74
cs
Signální tón můžete zapnout a vypnout.
Při práci se stupněm krouticího momentu „ “ žádné
elektronické vypnutí nenastane.
Elektronářadí tlačte proti šroubu dostatečně silně, abyste
získali dobré výsledky práce.
Zacházení s akumulátorem.
Provozujte a nabíjejte akumulátor pouze v rozsahu
provozní teploty akumulátoru 0 °C 45°C (32 °F
113 °F). Teplota akumulátoru musí být na začátku
procesu nabíjení v rozsahu provozní teploty.
Skutečný procentuální stav nabití akumulátoru se zobrazí
pouze při zastaveném motoru elektronářadí.
Při blížícím se hlubokém vybití akumulátoru zastaví
elektronika automaticky motor.
Údržba a servis.
Při extrémních podmínkách nasazení se může
při opracování kovů usazovat uvnitř
elektronářadí vodivý prach. Často vyfukujte
vnitřní prostor elektronářadí skrz větrací otvory suchým
tlakovým vzduchem bez oleje.
Aktuální seznam náhradních dílů tohoto elektronářadí
naleznete na internetu na www.fein.com.
Následující díly můžete, je-li třeba, vyměnit sami:
pracovní nástroje, akumulátor
Záruka a ručení.
Záruka na výrobek platí podle zákonných ustanovení
země uvedení do provozu. Nad to navíc poskytuje firma
FEIN záruku podle prohlášení o záruce výrobce FEIN.
V obsahu dodávky Vašeho elektronářadí může být
obsažen i jen jeden díl příslušenství popsaného nebo
zobrazeného v tomto návodu k obsluze.
Prohlášení o shodě.
Firma FEIN prohlašuje ve výhradní zodpovědnosti, že
tento výrobek odpovídá příslušným ustanovením
uvedeným na poslední straně tohoto návodu k obsluze.
Technické podklady u: C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Ochrana životního prostředí, likvidace.
Obaly, vyřazené elektronářadí a příslušenství dodejte k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní
prostředí.
Akumulátory odevzdejte k řádné likvidaci pouze ve
vybitém stavu.
U ne zcela vybitých akumulátorů zaizolujte konektor
preventivně proti zkratu pomocí lepící pásky.
Ukazatel LED Význam Akce
1–4 zelené
LED
Procentuální stav
nabití
Provoz
Červené
trvalé světlo
Akumulátor je
téměř prázdný
Akumulátor nabijte
Červené
blikající
světlo
Akumulátor není
připravený k
provozu
Akumulátor uveďte
do rozsahu provozní
teploty akumulátoru,
poté nabijte
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 74 Friday, April 26, 2013 9:24 AM