Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [84/154]
84
ro
Pentru siguranţa dumneavoastră.
Citiţi toate instrucţiunile şi
indicaţiile privind siguranţa şi
protecţia muncii. Nerespectarea instrucţiunilor şi
indicaţiilor privind siguranţa şi protecţia muncii poate
duce la electrocutare, incendiu şi/sau provoca leziuni
grave.
Păstraţi în vederea unei utilizări viitoare toate
instrucţiunile şi indicaţiile privind siguranţa şi protecţia
muncii.
Nu folosiţi această sculă electrică înainte de a citi
temeinic şi a înţelege în întregime prezentele
instrucţiuni de utilizare cât şi „Instrucţiunile de
ordin general privind siguranţa şi protecţia muncii
(număr document 3 41 30 054 06 1) alăturate. Păstraţi
documentaţia amintită în vederea unei utilizări ulterioare
şi transmiteţi-le mai departe în cazul predării sau
înstrăinării sculei electrice.
Respectaţi deasemenea normele naţionale de protecţia
muncii.
Destinaţia sculei electrice:
maşină de găurit şi înşurubat pentru înşurubarea şi
deşurubarea de şuruburi şi piuliţe, pentru găurire în
metal, lemn, material plastic şi ceramică cât şi pentru
filetare cu accesorii admise de FEIN, fără alimentare cu
apă, în mediu protejat la intemperii.
Instrucţiuni speciale privind siguranţa şi protecţia
muncii.
Folosiţi mânerele suplimentare livrate împreună cu scula
electrică. Pierderea controlului poate duce la răniri.
Ţineţi scula electrică de suprafeţele de prindere izolate
atunci când executaţi lucrări în cursul cărora accesoriul
poate atinge conductori electrici ascunşi. Contactul cu
un conductor aflat sub tensiune poate pune sub tensiune
şi componentele metalice ale sculei electrice şi provoca
electrocutare.
Aveţi grijă la conductorii electrici ascunşi, conductele de
gaz şi de apă ascunse. Înainte de a începe lucrul
controlaţi, de ex. cu un detector de metale, sectorul de
lucru.
Turaţie mare
Reduceţi momentul de torsiune
Măriţi momentul de torsiune
Simbol Unitate de măsură
internaţională
Unitate de măsură
naţională
Explicaţie
U V V Curent electric continuu
f Hz Hz Frecvenţă
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min rot/min Turaţie de mers în gol (cu acumulatorul complet
încărcat)
n
S
/min, min
-1
bătăi/min Număr percuţii
M...
Nm Nm Moment de torsiune (înşurubare dură/moale)
Ø mm mm Diametrul unei piese rotunde
L
pA
dB dB Nivel presiune sonoră
L
wA
dB dB Nivel putere sonoră
L
pCpeak
dB dB Nivel maxim putere sonoră
K...
Incertitudine
m/s
2
m/s
2
Valoarea vibraţiilor emise conform EN 60745
(suma vectorială a trei direcţii)
h,D
m/s
2
m/s
2
Valoare medie a vibraţiilor pentru găurire în metal
h,ID
m/s
2
m/s
2
Valoare medie a vibraţiilor pentru găurire cu
percuţie în beton
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Unităţi de măsură de bază sau derivate din Sistemul
Internaţional SI.
Simbol, semn Explicaţie
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 84 Friday, April 26, 2013 9:24 AM