Midland 278 ASQ Инструкция по эксплуатации онлайн [37/56]
Ελληνικά
1
ΠΕΡιΕΧΟΜΕνά
Εισαγωγή........................................................................................................ Σελ.1
Λειτουργίεςκαιθέσησημείωνελέγχου ........................................................... Σελ.2
Εγκατάσταση .................................................................................................. Σελ.4
Τροφοδοσία .................................................................................................... Σελ.4
Εγκατάστασητηςκεραίας ............................................................................... Σελ.4
Πωςναλειτουργήσετετονπομποδέκτησας .................................................. Σελ.5
Επιλογήζώνηςσυχνότητας ............................................................................ Σελ.5
Πίνακαςζωνώνσυχνοτήτων ........................................................................... Σελ.5
Τεχνικάχαρακτηριστικά .................................................................................. Σελ.6
Το MIDLAND 278 αντιπροσωπεύει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι
σχεδιασμένος να λειτουργεί ώς σταθμός αυτοκινήτου CB (Citizen Band).Η
κατασκευήτουσυγκεκριμένουεγγυάταιμιαμακροχρόνια,χωρίςπροβλήματαυψηλή
απόδοση,διότιπρόκειταιγιαμίασυσκευήποιότητας,εντέχνωςκατασκευασμένημε
τακαλύτεραυλικά.Τοκύκλωματουείναι σταθερό,τοποθετημένοσεμια στιβαρή
πλακέτα.ΤοMIDLAND 278έχειενσωματωμένοκύκλωμαPLLεπιτυγχάνονταςμια
νέατεχνικήγιατηδημιουργίαόλωντωντωναπαιτούμενωνσυχνοτήτωνμετους
λιγότερους κρυστάλους. Ως αποτέλεσμα έχετε καλύτερο έλεγχο συχνοτήτων και
κορυφαίααξιοπιστία.Τέλος,οσυγκεκριμένοςπομποδέκτηςείναιεφοδιασμένοςμε
φωτιζόμεναπλήκτρα,επιτρέπουντηχρήσητηνύχτα