Увага! Важливі інструкції з техніки безпеки
(Перш ніж користуватися телевізором, прочитайте вказівки з техніки безпеки).
УВАГА
Виріб класу ІІ: цей символ вказує на те, що в заземленні
немає потреби.
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! НЕ
ВІДКРИВАТИ!
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ) ВИРОБУ.
ВСЕРЕДИНІ ВИРОБУ НЕМАЄ КОМПОНЕНТІВ, ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО КОРИСТУВАЧЕМ. УСІ РОБОТИ З
ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЮТЬ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНІ СПЕЦІАЛІСТИ.
Мережа змінного струму: цей символ вказує, що
номінальне значення напруги, позначене цим
символом, позначає мережу змінного струму.
Це позначення вказує на високу напругу всередині
виробу. Будь-який контакт із будь-якою внутрішньою
деталлю виробу може бути небезпечним.
Мережа постійного струму: цей символ вказує,
що номінальне значення напруги, позначене цим
символом, позначає мережу постійного струму.
Це позначення вказує на те, що до виробу додаються
важливі довідкові матеріали, які стосуються його
експлуатації та обслуговування.
Застереження, перегляньте інструкції: цей символ
вказує на потребу переглянути посібник користувача
щодо подальших вказівок безпеки.
У корпусі виробу, а також ззаду чи знизу, зроблені спеціальні отвори та щілини для забезпечення належної вентиляції. Задля забезпечення надійної
роботи цього пристрою та уникнення його перегріву ніколи не перекривайте та не накривайте ці отвори та щілини.
- Не встановлюйте пристрій у замкненому просторі, наприклад на книжковому стелажі чи у стінній шафі, якщо при цьому не забезпечується
належна вентиляція.
- Не встановлюйте пристрій поблизу обігрівача або терморезистора, а також у місцях, відкритих для прямого сонячного світла.
- Не ставте на пристрій посуд із водою (зокрема вази з квітами), оскільки це може спричинити займання або ураження електричним струмом.
Бережіть пристрій від дощу та не встановлюйте його поблизу води (біля ванни, унітазу, рукомийника чи пральної машини, у вогкому підвалі чи біля
басейну тощо). Якщо на пристрій випадково потрапить волога, негайно від’єднайте його від електромережі та зверніться до уповноваженого дилера.
У цьому пристрої використовуються батареї. Правила, чинні у вашій місцевості, можуть зобов’язувати користувачів утилізувати батареї належним чином
з міркувань екології. Щоб отримати інформацію щодо утилізації чи переробки батарей, зверніться у відповідні місцеві установи.
Не навантажуйте настінні розетки, продовжувачі або перехідники, перевищуючи їх номінальну потужність, оскільки це може спричинити займання або
ураження електричним струмом.
Кабелі живлення слід розташовувати таким чином, щоб на них не можна було наступити або пошкодити їх, притиснувши якимись іншими предметами.
Особливу увагу слід звертати на місце приєднання штепселя, на настінні розетки та місце входження кабелю живлення у пристрій.
Щоб захистити пристрій під час грози, а також коли він не використовується протягом тривалого часу, вимикайте його від електромережі та від’єднуйте
антену чи кабельну систему. Таким чином можна уникнути пошкодження пристрою від удару блискавки чи стрибка напруги в електромережі.
Перш ніж під’єднувати кабель живлення змінного струму до гнізда адаптера постійного струму, перевірте, чи напруга в електромережі відповідає
номінальній напрузі адаптера постійного струму.
За жодних обставин не вставляйте металеві предмети в будь-які отвори на пристрої. Нехтування цією вимогою може призвести до ураження
електричним струмом.
Для уникнення небезпеки ураження струмом за жодних обставин не торкайтеся внутрішніх деталей пристрою. Відкривати пристрій дозволено лише
кваліфікованим технічним працівникам.
Завжди надійно під’єднуйте кабель живлення. Від’єднуючи кабель живлення від розетки, завжди тягніть за штепсель, а не за кабель живлення. Не
від’єднуйте кабель, тягнучи за сам кабель. Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками.
Якщо пристрій не працює належним чином – зокрема, якщо він видає будь-які незвичні звуки або запахи – негайно від’єднайте його від електромережі
та зверніться до уповноваженого дилера чи центру обслуговування.
Обов’язково виймайте кабель живлення з розетки, якщо телевізор залишатиметься вимкненим або якщо ви будете відсутні протягом тривалого часу
(особливо, якщо вдома без нагляду залишається дитина, людина похилого віку або інвалід).
- Накопичення пилу може спричинити ураження струмом, витік електроенергії або займання внаслідок утворення іскор чи нагрівання кабелю
живлення або погіршення його ізоляції.
Обов’язково зверніться до уповноваженого центру обслуговування, якщо телевізор потрібно встановити у місцях із високою концентрацією пилу,
дуже високою або дуже низькою температурою чи високою вологістю, в місцях, де працюють із хімічними реактивами, або в місцях із цілодобовою
експлуатацією обладнання, наприклад в аеропортах чи на вокзалах. Нехтування цією вимогою може призвести до значних ушкоджень телевізора.
Використовуйте лише належним чином заземлену штепсельну вилку та розетку.
- Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою (лише обладнання класу 1).
Щоб повністю вимкнути пристрій, від’єднайте його від розетки. Упевніться, що розетка і штепсель кабелю живлення легко доступні.
Зберігайте приладдя та комплектуючі елементи пристрою (батареї тощо) у безпечному місці, недоступному для дітей.
Не кидайте і не згинайте виріб. У разі пошкодження виробу від’єднайте кабель живлення та зверніться у центр обслуговування.
Щоб почистити виріб, від’єднайте кабель живлення від розетки та витріть пристрій м’якою сухою ганчіркою. Не використовуйте хімічні речовини,
наприклад віск, бензин, спирт, розчинники, інсектициди, освіжувачі повітря, мастило або миючі засоби. Ці хімічні речовини можуть завдати шкоди
зовнішньому вигляду телевізора або стерти позначки на ньому.
Уникайте потрапляння бризок води на пристрій.
Не кидайте батареї у вогонь.
Не замикайте полюси батарей, не розбирайте і не перегрівайте батареї.
У разі встановлення у пульт дистанційного керування батарей неправильного типу може статися вибух. Заміняйте батареї лише на батареї такого самого
чи еквівалентного типу.
* Ілюстрації у цьому посібнику користувача подані лише для довідки і можуть відрізнятися від дійсного вигляду виробу. Вигляд і технічні характеристики
виробу можуть бути змінені без повідомлення.
Українська - 2
K5500_RU_BN68-07870J-00_L04.indb 2 2016-04-12 오전 9:14:44