Усунення несправностей та обслуговування
Усунення несправностей
Якщо, на вашу думку, телевізор несправний, спершу перегляньте цей список можливих проблем і їх вирішень. Або ж
перегляньте розділ про усунення несправностей в електронному посібнику. Якщо жодна з поданих порад не допоможе
вирішити вашу проблему, перегляньте розділ «Підтримка» на веб-сайті www.samsung.com або зателефонуйте у центр
телефонного обслуговування споживачів, перелік яких подається на останній сторінці цього посібника.
- Телевізор із TFT-екраном зі світлодіодною підсвіткою містить підпіксели, і його виготовлення потребує застосування
складних сучасних технологій. Однак на екрані можуть з’являтися декілька світлих чи темних пікселів. Такі поодинокі
піксели не впливають на якість роботи пристрою.
- Щоб підтримувати телевізор у найкращому стані, оновлюйте програмне забезпечення виробу до найновішої версії.
Використовуйте функції Оновити зараз або Автооновлення в меню телевізора (
> Параметри > Підтримка >
Оновлення ПЗ > Оновити зараз або > Параметри > Підтримка > Оновлення ПЗ > Автооновлення).
Телевізор не вмикається.
Упевніться, що кабель живлення змінного струму надійно під’єднано до настінної розетки і телевізора.
Перевірте, чи настінна розетка працює і чи індикатор живлення на телевізорі світиться червоним світлом.
Щоб перевірити, чи проблема не в самому пульті дистанційного керування, скористайтеся кнопкою живлення на
телевізорі. Якщо телевізор увімкнеться, дивіться нижче пункт «Пульт дистанційного керування не працює».
Із зовнішнього пристрою не подається зображення/відео/звук або подається
спотворене зображення/відео/звук, на екрані телевізора відображається
повідомлення «Слабкий чи відсутній сигнал» або ж не вдається знайти канал.
Перевірте, чи правильно підключено пристрій і чи всі кабелі під’єднані належним чином.
Від’єднайте і знову під’єднайте всі кабелі до телевізора і зовнішніх пристроїв. Якщо можливо, візьміть нові кабелі.
Перевірте, чи джерело вхідного сигналу вибрано правильно ( > Джерело).
Виконайте самодіагностику телевізора, щоб дізнатися, чи проблема спричинена телевізором, чи пристроєм. ( >
Параметри > Підтримка > Самодіагностика > Почати тест зображення або Почати тест звуку).
Якщо результати перевірки нормальні, перезавантажте підключені пристрої, відєднавши і знову під’єднавши
кабель живлення. Якщо проблему вирішити не вдасться, дивіться вказівки з підключення у посібнику користувача
підключеного пристрою.
Якщо до телевізора не під’єднано декодер каналів кабельного мовлення чи приймач каналів супутникового
мовлення, виконайте функцію Автоматична настройка для пошуку каналів ( > Параметри > Трансляція >
Автоматична настройка).
Пульт дистанційного керування не працює.
Перевірте, чи миготить індикатор живлення на телевізорі, коли ви натискаєте кнопку ввімкнення на пульті
дистанційного керування. Якщо індикатор не миготить, замініть батареї пульта дистанційного керування.
Упевніться, що батареї вставлено з дотриманням полярності (+/–).
Спробуйте спрямувати пульт безпосередньо на телевізор із відстані 1,51,8 м від нього.
Пульт дистанційного керування декодера кабельних чи супутникових каналів не
спрацьовує для увімкнення або вимкнення телевізора та регулювання гучності.
Запрограмуйте пульт дистанційного керування декодера каналів кабельного чи супутникового мовлення на роботу
з телевізором. Код для телевізора SAMSUNG дивіться в посібнику користувача декодера каналів кабельного чи
супутникового мовлення.
Українська - 7
Українська
K5500_RU_BN68-07870J-00_L04.indb 7 2016-04-12 오전 9:14:47