Russell Hobbs 14963-56 Purple Passion Инструкция по эксплуатации онлайн [14/48]
14
Læs brugsanvisningen, og gem den til eventuel senere brug. Hvis du sælger eller forærer
apparatet til en anden, skal brugsanvisningen følge med. Tag apparatet ud af emballagen, men
gem den, indtil du er sikker på, at apparatet fungerer.
vigtige sikkerhedsinstruktioner
Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler, herunder:
1 Apparatet må kun anvendes af eller i under opsyn af en ansvarlig voksen. Apparatet skal
placeres utilgængeligt for børn, både i brug og under opbevaring.
2 Nedsænk ikke apparatet i væske, og undlad at anvende det på badeværelset, i
nærheden af vand eller udendørs.
3 r en af brødåbningerne anvendes, kontrollér, at den anden åbning er tom, fordi begge
åbninger aktiveres efter at stangen er blevet trukket ned.
4 Anbring brødristeren i opretstående stilling på et solidt, plant og varmebestandigt underlag.
5 Undlad at anbringe apparatet i nærheden af genstande, som ikke kan tåle varme.
6 Der kan gå ild i brød. Undlad at anvende apparatet i nærheden af eller direkte under gardiner
eller andet brændbart materiale, og hold apparatet under opsyn, når det er varmt.
7 Området omkring brødåbningen kan blive meget varmt – pas på hænderne!
8 Anbring ledningen, så den ikke hænger ud over en bordkant, og så man ikke kan snuble over
den.
9 Undlad at tildække apparatet eller anbringe noget oven på det.
10 Hvis et stykke brød sætter sig fast, skal du tage stikket ud af stikkontakten, lade brødristeren
le af og derefter forsigtigt erne brødet. Undlad at anvende skarpe genstande, da de kan
beskadige varmelegemerne.
11 Undlad at riste andre typer smurt brød end toast med fyld, da der ellers kan gå ild i brødet.
12 Undlad at anvende brød, som er gået i stykker, bøjet eller deformt, da det kan sætte sig fast i
brødristeren.
13 Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du flytter eller rengør det.
Lad apparatet køle helt af, før du rengør det og stiller det til side.
14 Fjern jævnligt krummerne fra brødristeren. En ophobning af krummer er uhygiejnisk og
udgør en brandfare.
15 Undlad at anvende brødristeren, hvis krummebakken ikke er monteret og lukket.
16 Anvend ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
17 Apparatet må ikke betjenes via en ekstern timer eller en ernbetjening.
18 Undlad at anvende apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
19 Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceværkstedet eller en
tilsvarende kvalificeret fagmand, så eventuelle skader undgås.
kun til privat brug