15
brugsanvisning
før apparatet tages i brug første gang
1 Indstil ristningsgraden til maksimum (6)
2 Lad apparatet være tændt uden at lægge brød i, så de nye varmelegemer hærdes.
3 Der kan forekomme lugt, men det er helt naturligt. Sørg for at lufte godt ud i rummet imens.
ristning af brød
4 Sæt stikket i stikkontakten.
5 Ristningsgraden justeres til den ønskede indstilling (1= lyst, 6 = mørkt).
6 Anbring brødet i brødåbningerne (maksimal tykkelse: 25 mm).
7 Tryk stangen ned til bunds.
, Det er ikke muligt at låse stangen i position medmindre brødristeren er koblet til
strømforsyningen.
8 Når brødet er færdigt, bliver det skubbet op, og varmelegemerne slukker.
skub op 5
9 Hvis du vil stoppe ristningen helt, skal du trykke på knappen 5. Brødet skubbes op, og
varmelegemerne slukker.
ekstra løft
10 Efter ristningen af små stykker (bagels, teboller) er det muligt at stangen skal løftes lidt mere
op, for at kunne erne dem nemmere.
frosset brød f
11 Efter at have indstillet ristningsgraden til den ønskede værdi, sæt de frosne brødskiver ind i
brødristeren, træk stangen ned og tryk på knappen f.
12 Lampen tænder og ristningstiden ændres automatisk for at sikre den samme ristningsgrad,
der opnås med ufrosset brød.
genopvarmning af brød
13 Anvend den laveste indstilling. Kun brød uden smør eller pålæg må genopvarmes.
bolle rister
14 Bolleristeren må ikke bruges til opvarmning af boller der er nedfrosne, smurt, overtrukket,
dækket med is eller fyldte.
15 Bolleristeren placeres oven på brødristeren, med fødderne ind I åbningerne.
16 Bollerne placeres oven på bolleristeren.
17 Indstil ristningsgraden til 1 og træk stangen ned.
18 Når stangen skubbes op ernes de varme boller
19 Undlad at røre ved bolleristerens ledninger – de er varme.
20 Husk at erne bolleristeren, før du anvender brødristeren igen på normal måde.
pleje og vedligeholdelse
21 Tag brødristeren ud af stikkontakten, og lad den køle af.
22 Tør apparatets yderside af med en fugtig klud.
23 Tag krummebakken ud, og tøm den. Tør den af med en fugtig klud, lad den tørre, og sæt den
i brødristeren igen.
24 Nedsænk ikke apparatet i vand eller andre væsker.
25 Undlad at anvende skrappe eller slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til
rengøring af apparatet.