Russell Hobbs 14963-56 Purple Passion Инструкция по эксплуатации онлайн [18/48]
18
Les instruksjonene og oppbevar de på et sikkert sted. Hvis du har apparatet på, gå også til
instruksjonene. Fjern all emballasje men behold den helt til du vet hvordan apparatet fungerer.
viktig sikkerhetspunkt
Følg sikkerhetsinstruksene, inkludert
1 Dette apparatet må kun bli brukt av en eller under kontroll av en responsabel person. Bruk
og lagre apparatet utenfor barns rekkevidde.
2 Dypp aldri apparatet i væsker, ikke bruk det på baderom, nær vann eller utendørs.
3 Ved bruk av kun en enkel brødristningssprekk, ikke la noe havne i den andre
sprekken fordi begge sprekkene vil fungere når brødheisen går ned.
4 Ha brødristeren rett opp på en god, flat og varmeherdet overflate.
5 Ikke ha den på eller nær noe som kan skade den, selv ved moderat varme.
6 Brød kan brenne. Brødristeren må derfor ikke brukes i nærheten eller under gardiner, skap
eller annet brennbart materiale og skal holdes under oppsyn.
7 Området rundt brødristningsprekkene kan bli veldig varme – ikke rør!
8 Sno kabelen så den ikke henger og kan gå rundt eller bli fanget.
9 Ikke dekk til apparatet eller ha noe på det.
10 Hvis brødet sitter fast, trekk ut støpselet fra brødristeren. La den kjøle ned og ern forsiktig
brødet. Ikke bruk skarpe gjenstander, dette kan skade elementene.
11 Ikke rist påsmurte skiver, disse kan ta fyr.
12 Ikke bruk brettet, krøllet eller misformet brød, det kan skade brødristeren.
13 Trekk ut kontakten fra apparatet når dette ikke er i bruk, før flytting og før rengjøring. La det
kjøle fullstendig ned før rengjøring og nedlagring.
14 Fjern smulene fra brødristeren din regelmessig for å forhindre at det samler seg opp
brødsmuler. Dette er uhygienisk og være brennfarlig.
15 Ikke bruk brødristeren med mindre smulefangeren passer og er lukket.
16 Ikke bruk apparatet til andre formål enn det som beskrives i disse instruksene.
17 Dette apparatet må ikke fungere med en ekstern timer eller ernkontrollsystem.
18 Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har mangler.
19 Hvis kabelen er skadet så må den bli erstattet av fabrikanten, servisekontoret eller andre som
er kvalifiserte for å unngå fare.
kun for bruk i hjemmet