20
Lue ohjeet ja säilytä niitä varmassa paikassa. Jos annat laitteen toiselle henkilölle, anna ohjeet
laitteen mukana. Poista kaikki pakkausmateriaalit, mutta säilytä ne siihen asti, että tiedät
laitteen toimivan.
tärkeitä varotoimia
Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:
1 Tätä laitetta saa käyttää vain vastuullinen aikuinen tai käytön on tapahduttava tällaisen
henkilön valvonnassa. Käytä ja säilytä laitetta poissa lasten ulottuvilta.
2 Älä laita laitetta nesteeseen, älä käytä sitä kylpyhuoneessa, veden lähellä tai ulkona.
3 Kun käytät vain yhtä paahtoaukkoa, älä päästä mitään putoamaan toiseen aukkoon,
sillä molemmat aukot ovat käytössä, kun vipu on alhaalla.
4 Aseta laite vakaalla, tasaiselle ja kuumuutta kestävälle alustalle.
5 Älä laita sitä minkään sellaisen kohteen päälle tai lähelle, joka voi vaurioitua jo
kohtuullisestakin lämmöstä.
6 Leipä voi palaa. Älä käytä laitetta verhojen tai muiden syttyvien materiaalin lähellä tai alla ja
pidä laitetta silmällä, kun se on kuuma.
7 Alue aukkojen ympärillä tulee erittäin kuumaksi - älä koske siihen!
8 Vie sähköjohto siten, että se ei roiku eikä siihen voi kompastua tai takertua kiinni.
9 Älä peitä laitetta tai laita mitään sen päälle.
10 Jos leipä jää kiinni, irrota leivänpaahdin sähköverkosta, anna sen jäähtyä ja ota leipä varovasti
pois. Älä käytä mitään terävää esinettä, sillä voit vahingoittaa elementtejä.
11 Älä laita paahtimeen voideltuja tuotteita, ne voivat syttyä palamaan.
12 Älä käytä revennyttä, vääntynyttä tai muodotonta leipää, se voi jäädä kiinni
leivänpaahtimeen.
13 Irrota laite sähköverkosta, kun se ei ole käytössä, ennen siirmistä ja puhdistamista. Anna
sen jäähtyä täydellisesti ennen laitteen puhdistusta ja laittamista säilytykseen.
14 Puhdista leivänmurut usein leivänpaahtimestasi, jotta ne eivät pääse kerääntymään. Se on
epähygieenistä ja voi aiheuttaa palovaaran.
15 Älä käytä laiteta, jos murulokero ei ole paikoillaan ja suljettu.
16 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
17 Tätä laitetta ei saa käyttää ulkoisen ajastimen tai kaukosäätimen avulla.