25
před prvním použitím
1 Nastavte úroveň opečení na maximum (6).
2 Použijte spotřebič prázdný, abyste zpracovali nové prvky.
3 Může to nepatrně zapáchat, ale nejde o nic rizikového. Ověřte, zda je místnost správně
odvětrávaná.
opékání chleba
4 Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5 Nastavte ovladač pečení do požadované polohy (1 = světlé, 6 = tmavé).
6 Umístěte krajíce do opékacích otvorů (maximální tloušťka 25 mm).
7 Zatlačte páčku přihrádky na krajíce až dolů.
, Zablokuje se jen tehdy, když je topinkovač připojen k síti.
8 Až bude hotovo, topinka vyskočí a prvky se vypnou.
vysunout 5
9 Opékání ukončíte tlačítkem 5. Topinka vyskočí a prvky se vypnou.
další zvednutí
10 Po opékání malých kousků (bagety, preclíky, atd.) lze zvednout páčku přihrádky na krajíce
ještě dále, abyste je mohli snadněji vyjmout.
mražený chléb f
11 Ponechte ovládání opékání na oblíbeném nastavení, zasuňte zmražený krajíc, spusťte páčku
přihrádky na chléb, pak stiskněte tlačítko f.
12 Rozsvítí se kontrolka f a čas opékání se automaticky upraví tak, aby bylo dosaženo stejného
stupně opečení jako s nezmraženým chlebem.
ohřívání topinek
13 Použijte nejnižší nastavení. Ohřívejte jen nenamazané krajíce.
ohřívač housek
14 Ohřívač housek nepoužívejte pro ohřívání housek, které jsou mražené či namazané máslem,
něčím posypané, potřené cukrovou polevou či plněné.
15 Uste ohřívač housek na horní část topinkovače s nožkami zasunutými do otvoru.
16 Umístěte housky na horní část ohřívače housek.
17 Nastavte úroveň pečení 1 a pak stiskněte páčku.
18 Když páčka vyskočí, ohřáté housky sejměte.
19 Konstrukce ohřívače housek se nedotýkejte, bude pálit.
20 Před běžným použitím topinkovače ohřívač housek zase odstraňte.
péče a údržba
21 Odpojte topinkovač a nechte jej vychladnout.
22 Otřete vnější plochy vlhkým hadříkem.
23 Vyjměte a vyprázdněte přihrádku na drobky. Otřete je vlhkým hadříkem, osušte a pak vraťte
do topinkovače.
24 Nevkládejte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
25 Nepoužívejte hrubé či brusné čisticí přípravky či rozpouštědla.
pokyny