27
18 Nepoužívajte tento spotrebič, keď je poškodený alebo má poruchu.
19 Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť vymenený u výrobcu, jeho servisným technikom
alebo kvalifikovaným odborníkom, aby nedošlo k riziku.
použitie len pre domácnosť
pred prvým použitím
1 Nastavte úroveň zhnednutia na maximum (6).
2 Spotrebič uveďte do činnosti prázdny, týmto nové prvky ošetrite.
3 Môže to trochu zapáchať, ale nie je to nič, čoho by ste sa mali obávať. Zabezpečte dobré
vetranie miestnosti.
opekanie chleba
4 Zastrčte vidlicu spotrebiča do sieťovej zásuvky.
5 Nastavte požadovaný stupeň opekania (1 = svetlý, 6 = tmavý).
6 Vložte chlieb do toastovacích štrbín (maximálna hrúbka 25 mm).
7 Stlačte páčku držiaka na chlieb úplne dole.
, Páčka nezapadne dole, kým nie je spotrebič pripojený na zdroj elektrickej energie.
8 Keď je to hotové, hrianka vyskočí a prvky ohrevu sa vypnú.
uvoľniť 5
9 Na zastavenie opekania, stlačte tlačidlo 5. Hrianka vyskočí a prvky ohrevu sa vypnú.
extra zdvih
10 Po opekaní malých kúskov (židovské pečivo – bagely, lievance, atď.) sa môže páčka držiaka
chleba zdvihnúť bližšie, aby umožnila ich ľahšie vytiahnutie.
zmrazený chlieb f
11 Nechajte nastavenie hnednutia na Vašom obľúbenom nastavení, vlte zmrazený chlieb,
stlačte páčku držiaka chleba, potom stlačte tlačidlo f.
12 Kontrolka tlačidla f sa rozsvieti a čas opekania sa automaticky zmení tak, aby nastal rovnaký
stupeň zhnednutia ako pri používaní nezmrazeného chleba.
ohrievanie hrianky
13 Použitie najnižšieho nastavenia. Len na prihriatie plochej, “nenamazanej” hrianky.
nástavec na ohrievanie žemlí
14 Nepoužívajte nástavec na ohriatie zmrazených, maslom natretých, obalených, plnených
žemlí a žemlí s polevou.
15 Položte nástavec na ohrievanie na hriankovač, s nožičkami vo vnútri štrbín.
16 Žemle položte na nástavec.
17 Nastavte stupeň opekania na 1, potom stlačte páčku smerom nadol.
18 Keď páčka vyskočí, pečivo môžete vybrať.
19 Nedotýkajte sa drôtov nástavca – budú horúce.
20 Pred bežným použitím hriankovača z neho nástavec odstráňte.
starostlivosť a údržba
21 Vypnite hriankovač a nechajte ho vychladnúť.
22 Otrite vonkajší povrch vlhkou látkou.
23 Vyberte a vyprázdnite tácku na omrvinky. Otrite ju vlhkou látkou, vysušte a potom ju vráťte
do hriankovača.
24 Neklaďte spotrebič do vody alebo nejakej inej kvapaliny.
25 Nepoužívajte hrubé alebo abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
inštrukcie