28
Zapoznaj się z instrukcją i odłóż w znane Ci miejsce. Jeśli komuś przekażesz urdzenie, zącz
także instrukcję. Rozpakuj urządzenie, zachowaj opakowanie w okresie użytkowania urządzenia.
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, między innymi:
1 Urządzenie może być używane tylko przez osoby dorosłe, lub pod nadzorem osoby dorosłej.
ywaj i przemieszczaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
2 Nie zanurzaj urządzenia w płynie, nie używaj go w łazience, w pobliżu wody, ani na
zewnątrz budynku.
3 Gdy używany jest tylko jeden otwór na pieczywo, niczego nie powinno być w drugim
otworze, bo po wciśnięciu dźwigni obydwa otwory są „czynne”.
4 Ustaw toster prosto na stabilnej, suchej płaskiej i termoodpornej powierzchni.
5 Nie ustawiaj na urządzeniu, albo w jego pobliżu, żadnych przedmiotów, które moyby
zostać uszkodzone przez nawet niewielkie gorąco.
6 Pieczywo może się zapalić. Nie pozwól, aby podczas używania urządzenie stykało się z
zasłonami, lub innymi materiałami łatwopalnymi i nie pozostawiaj bez nadzoru, dopóki nie
ostygnie.
7 Okolica otworów na pieczywo silnie się rozgrzewa – nie dotykaj!
8 Nigdy nie pozwalaj, aby przewód zwisał przez krawędź stołu lub blatu lub mógł zost
zaczepiony.
9 Nie przykrywaj urządzenia i niczego na nim nie stawiaj.
10 W przypadku, kiedy pieczywo utknie w tosterze, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
Pozwól tosterowi na całkowite ostygnięcie przed ostrożnym wyjęciem pieczywa. Nie używ
niczego szorstkiego, co mogłoby uszkodzić części tostera.
11 Nie wkładaj do urządzenia pieczywa posmarowanego, może się zapalić.
12 Nie wkładaj w toster zniekształconego pieczywa, może utkwić w tosterze.
13 Wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka przed przenoszeniem i czyszczeniem.
Przed przenoszeniem i czyszczeniem tostera, odczekaj aż całkowicie on ostygnie.
14 Często usuwaj okruszki z tacki tostera, zapobiegnie to powstawaniu większych zlepków .
Pozostawianie okruszków jest niehigieniczne i stwarza niebezpieczeństwo pożaru.
15 Nie używaj tostera, zanim nie włożysz i zamkniesz tacki na okruszki.
16 Nigdy nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w niniejszej
instrukcji.
17 Urządzeniem nie można sterować przy pomocy regulatora czasowego, ani też zdalnie.