30
Pročitajte uputstva i sačuvajte ih na sigurnom mestu. U slučaju ustupanja aparata trećim licima,
priložite i ova uputstva za uputrebu. Skinite svu ambalažu, ali je sačuvajte dok ne proverite da li
aparat radi.
važne sigurnosne mere
Sledite osnovne sigurnosne mere, uključujući sledeće:
1 Ovaj aparat je namenjen za upotrebu od strane odraslih odgovornih osoba ili pod njihovim
nadzorom. Koristite i čuvajte ovaj aparat van domašaja dece.
2 Ne uranjajte aparat u tekućinu, ne koristite ga u kupatilu, blizu vode ili na
otvorenom prostoru.
3 Ako koristite jedan prorez za pečenje, nemojte dopustiti da bilo šta upadne u drugi prorez, jer
kad se spusti ručica oba proreza se zagrevaju.
4 Postavite toster uspravno na čvrstu, ravnu površinu, otpornu na toplotu.
5 Nemojte ga postavljati blizu ili direktno na bilo kakvu površinu koja se može oštetiti i vrlo
blagom toplotom.
6 Hleb može da pregori. Nemojte koristiti aparat blizu ili ispod zavesa ili drugih zapaljivih
materijala i nadgledajte ga dok je vruć.
7 Izbegavajte dodir s područjem oko proreza za pečenje koje postaju jako vruće.
8 Savijte kabl da ne visi preko radne površine kako bi se izbeglo spoticanje ili zaplitanje.
9 Nemojte stavljati poklopac ili neki drugi predmet na aparat.
10 Ako se hleb zaglavi u tosteru, isključite aparat iz utičnice, ostavite da se ohladi i pažljivo
uklonite hleb. Nemojte koristiti oštre predmete u te svrhe, jer to može da ošteti grejne
elemente.
11 Nemojte stavljati hleb premazan puterom ili sličnim sastojcima, koji mogu da izazovu požar.
12 Ne koristite raskomadane, savijene ili deformisane kriške hleba, jer tako može da se blokira
rad tostera.
13 Isključite aparat iz utičnice kad ga ne koristite, pre pomicanja i čišćenja. Ostavite da se
potpuno ohladi pre čišćenja i čuvanja.
14 Uklanjajte često mrvice iz tostera, da bi se izbeglo njihovo nagomilavanje. To nije higijenski i
moglo bi prouzrokovati požar.
15 Ne koristite toster ukoliko niste pričvrstili i zatvorili fioku za mrvice.
16 Ne koristite aparat u druge svrhe osim onih opisanih u ovom uputstvima.
17 Ovaj aparat ne sme biti kontrolisan vanjskim tajmerom ili daljinskim kontrolerom.