Russell Hobbs 14963-56 Purple Passion Инструкция по эксплуатации онлайн [32/48]
32
Preberite navodila in jih hranite na varnem mestu. Če napravo posredujete drugim, jim dajte tudi
navodila. Odstranite vso embalažo, vendar jo shranite, dokler niste prepričani, da naprava deluje.
pomembna varovala
Sledite osnovnim varnostnim ukrepom, vključno z:
1 To napravo smejo uporabljati izključno odrasli ali pa morajo odrasli uporabo nadzorovati.
Napravo uporabite in hranite zunaj dosega otrok.
2 Naprave ne dajajte v katerokoli tekočino, ne uporabljajte je v kopalnici, v bližini
vode ali na prostem.
3 Kadar uporabljate le eno odprtino opekača, v drugo ne vstavljajte ničesar, ker se ob
spuščanju vzvoda vseeno segreje.
4 Opekač postavite pokonci na stabilno vodoravno površino, ki je odporna proti vročini.
5 Naprave na postavljajte na ali v bližino česarkoli, kar bi se lahko poškodovalo tudi zaradi
zmerne vročine.
6 Kruh lahko zagori. Naprave ne uporabljajte v bližini ali pod zavesami ali drugimi vnetljivimi
materiali in jo opazujte, dokler je vroča.
7 Območje okoli odprtin opekača se močno segreje – ne dotikajte se ga!
8 Kabel napeljite tako, da ne visi in da se vanj ni mogoče zatakniti ali spotakniti.
9 Naprave ne pokrivajte in nanjo ne dajajte drugih predmetov.
10 Če se kruh zatakne, opekač odklopite, počakajte, da se ohladi, in previdno odstranite kruh.
Ne uporabljajte ostrih orodij, saj boste tako poškodovali vložke.
11 Ne pecite namazanih stvari, saj se lahko vnamejo.
12 Ne uporabljajte strganega, ukrivljenega ali deformiranega kruha, saj se lahko zatakne v
opekaču.
13 Napravo odklopite, kadar je ne uporabljate, preden jo premaknete in pred čiščenjem. Pred
čiščenjem in shranjevanjem pustite, da se ohladi.
14 Iz opekača pogosto očistite drobtine, da se ne naberejo. To ni higienično, poleg tega pa
predstavlja nevarnost požara.
15 Opekača ne uporabljajte, če pladenj za drobtine ni nameščen in zaprt.
16 Naprave ne uporabljajte za ničesar drugega kot za namene, ki so opisani v teh navodilih.
17 Te naprave ne smete upravljati z zunanjim časovnikom ali sistemom za daljinsko upravljanje.
18 Naprave ne upravljajte, če je poškodovana ali če ne deluje pravilno.
19 Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali kdo s
podobnimi pooblastili, da se prepreči tveganje.
samo za gospodinjsko uporabo