Russell Hobbs 14963-56 Purple Passion Инструкция по эксплуатации онлайн [33/48]
33
pred prvo uporabo
1 Stopnjo zapečenosti nastavite na največjo vrednost (6).
2 Napravo pustite obratovati prazno, da utečete nove grelnike.
3 Pri tem se lahko pojavi neprijeten vonj, vendar naj vas to ne skrbi. Poskrbite, da je soba dobro
prezračena.
popečenje kruha
4 Vtič vstavite v električno vtičnico.
5 Nastavite želeno stopnjo zapečenosti (1 = svetlo, 6 = temno).
6 Kruh postavite v odprtine opekača (največja debelina je 28 mm).
7 Vzvod potisnite do konca navzdol.
, Vzvod se ne zatakne, če opekač ni priključen na električno energijo.
8 Ko je priprava končana, popečeni kruh izskoči, grelniki pa se izključijo.
izmet 5
9 Za ustavitev pečenja pritisnite gumb 5. Popečeni kruh izskoči, grelniki pa se izključijo.
dodatno dvigovanje
10 Po popečenju manjših kosov (peciva itd.) lahko vzvod dodatno dvignete, da jih boste laže
odstranili.
zamrznjen kruh f
11 Nastavitev zapečenosti pustite na najljubši stopnji, vstavite zamrznjen kruh, potisnite vzvod
navzdol in se dotaknite gumba f.
12 Zasveti lučka, čas popečenja pa se samodejno spremeni tako, da bo kruh zapečen enako, kot
če ne bi bil zamrznjen.
pogrevanje popečenega kruha
13 Nastavite najnižjo nastavitev. Pogrevajte samo čist popečen kruh brez namazov.
segrevanje štručk
14 Segrevanja štručk ne uporabljajte za segrevanje zamrznjenih, namazanih, prelitih ali
polnjenih štručk.
15 Napravo za segrevanje štručk postavite na opekač z nogami v odprtinah.
16 Štručke postavite na vrh naprave za segrevanje štručk.
17 Stopnjo zapečenosti nastavite na 1, nato potisnite vzvod navzdol.
18 Ko se vzvod dvigne, odstranite segrete štručke.
19 Ne dotikajte se žic naprave za gretje štručk, saj so vroče.
20 Pred običajno uporabo opekača odstranite napravi za segrevanje štručk.
nega in vzdrževanje
21 Odklopite opekač in pustite, da se ohladi.
22 Zunanje površine obrišite z vlažno krpo.
23 Odstranite in izpraznite pladenj za drobtine. Obrišite ga z vlažno krpo, potem pa ga znova
vstavite v opekač.
24 Naprave ne postavljajte v vodo ali drugo tekočino.
25 Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil ali topil.
navodila