35
18 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα
τηλεχειρισμού.
19 Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον
αντιπρόσωπό του ή κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς αποφυγή κινδύνων.
αποκλειστικά για οικιακή χρήση
πριν από την πρώτη χρήση
1 Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος στο μέγιστο (6).
2 Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει κενή ώστε να "στρώσουν" τα νέα στοιχεία.
3 Μπορεί να υπάρξει κάποια μυρωδιά, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Βεβαιωθείτε ότι το
δωμάτιο αερίζεται καλά.
φρυγάνισμα ψωμιού
4 Συνδέστε το φις με την πρίζα ρεύματος.
5 Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος στην απαιτούμενη θέση (1 = ελαφρύ ψήσιμο, 6 =
μέγιστο ψήσιμο).
6 Τοποθετήστε ψωμί στις σχισμές φρυγανίσματος (μέγιστο πάχος 28 mm).
7 Πιέστε πλήρως κάτω το μοχλό.
, Εάν η φρυγανιέρα δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, δεν πρόκειται να κλειδώσει κάτω.
8 Όταν ολοκληρωθεί αυτό, το ψωμί εκτιναχθεί και τα στοιχεία θα απενεργοποιηθούν.
εκτίναξη 5
9 Για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πατήστε το κουμπί 5. Το ψωμί εκτιναχθεί και τα στοιχεία θα
απενεργοποιηθούν.
επιπλέον ανύψωση
10 Κατά το φρυγάνισμα μικρών αντικειμένων (κουλούρια, κέικ, κ.λπ.) ο μοχλός ανυψώνεται κι
άλλο ώστε να απομακρύνονται ευκολότερα.
κατεψυγμένο ψωμί f
11 Αφήστε το επίπεδο φρυγανίσματος στην αγαπημένη σας ρύθμιση, εισαγάγετε το
κατεψυγμένο ψωμί, κατεβάστε το μοχλό και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί f.
12 Η λυχνία ανάβει και ο χρόνος φρυγανίσματος αλλάζει αυτομάτως ώστε να έχετε το ίδιο
επίπεδο φρυγανίσματος όπως και με το νωπό ψωμί.
αναθέρμανση φρυγανιών
13 Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη ρύθμιση. Να αναθερμαίνετε μόνο απλό ψωμί χωρίς βούτυρο.
εξάρτημα θέρμανσης για ψωμάκια
14 Μη χρησιμοποιείτε το εξάρτημα για να θερμάνετε κατεψυγμένα, βουτυρωμένα ψωμάκια ή με
επικάλυψη ή γέμιση.
15 Τοποθετήστε το εξάρτημα για ψωμάκια στο πάνω μέρος της φρυγανιέρας με τα σκέλη μέσα
στις σχισμές.
16 Τοποθετήστε τα ψωμάκια στο πάνω μέρος του εξαρτήματος.
17 Ρυθμίστε το επίπεδο φρυγανίσματος 1 και στη συνέχεια κατεβάστε το μοχλό.
18 Όταν ο μοχλός αναπηδήσει απομακρύνετε τα ζεσταμένα ψωμάκια.
19 Μην αγγίζετε τα σύρματα του εξαρτήματος – είναι καυτά.
20 Αφαιρέστε το εξάρτημα πριν χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα κανονικά.
φροντίδα και συντήρηση
21 Αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
22 Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα υγρό πανί.
23 Αφαιρέστε και αδειάστε το δίσκο για ψίχουλα. Σκουπίστε το με υγρό πανί, στεγνώστε το και
στη συνέχεια επανατοποθετήστε το στη φρυγανιέρα.
24 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
25 Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή αποξεστικά καθαριστικά ή διαλύτες.
οδηγίες