Russell Hobbs 14963-56 Purple Passion Инструкция по эксплуатации онлайн [36/48]
36
Olvassa el az utasításokat és tartsa azokat biztos helyen. Ha továbbadja valakinek a készüléket,
adja oda az utasításokat is. Vegye le az összes csomagolást, de tartsa meg addig, míg meg nem
bizonyosodott arról, hogy a készülék működik.
fontos óvintézkedések
Kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket:
1 Ezt a készüléket csak egy felelős felnőtt használhatja vagy annak felügyelete mellett
használható. A készüléket gyermekek által el nem érhető helyen használja és tárolja.
2 Ne tegye a készüléket folyadékba, ne használja fürdőszobában, víz közelében vagy
a szabadban.
3 Ha csak egy pirító nyílást használ, ügyeljen arra, hogy semmi se essen bele a másik
nyílásba, mivel mindkét nyílás aktív, amikor a kart leengedi.
4 Állítsa a kenyérpirítót egy szilárd, sík, hőálló felületre.
5 Ne tegye olyan dologra, vagy olyan dolog közelébe, amelyben a mérsékelt hő is kárt tehet.
6 A kenyér megéghet. Ne használja a készüléket függönyök vagy más gyúlékony anyag alatt
vagy közelében, és tartsa szemmel, amikor forró.
7 A pirító nyílások körüli területe nagyon felforrósodik – ne érjen hoz!
8 Úgy helyezze el a kábelt, hogy az ne lógjon le, ne lehessen benne elesni vagy beleakadni.
9 Ne fedje le a készüléket és ne tegyen rá semmit.
10 Ha a kenyér beszorul, húzza ki a konnektorból a pirítót, hagyja lehűlni, majd óvatosan vegye
ki a kenyeret. Ne használjon semmilyen éles tárgyat, ezzel kárt tehet az alkatrészekben.
11 Ne pirítson vajazott dolgokat, mert meggyulladhatnak.
12 Ne használjon szakadt, összecsavarodott vagy deformálódott kenyeret, ami beleszorulhat a
pirítóba.
13 Húzza ki a készüléket, amikor nem használja, mozgatás és tisztítás előtt. Hagyja teljesen
lehűlni, mielőtt megtisztítaná és eltenné.
14 Gyakran tisztítsa ki a morzsákat a pirítójából, nehogy a morzsák felhalmozódjanak. Ez nem
higiénikus és tűzveszélyt okozhat.
15 Csak akkor használja a pirítót, ha a morzsa tálca a helyén van és be van csukva.
16 Tartsa a készüléket és a kábelt a melegítő lapoktól, tűzhelylapoktól és égőktől távol.