38
Talimatları okuyun ve saklayın. Cihazı bir başka kişiye verirseniz, talimatları da iletin. Tüm
ambalajı çıkarın, ancak cihazın doğru şekilde çalıştığından emin olana dek muhafaza edin.
önemli güvenlik kuralları
Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:
1 Bu cihaz sadece sorumlu bir yetişkin tarafından veya onun gözetimi altında kullanılmalıdır.
Cihazı, çocukların erişemeyeceği konumlarda kullanın ve saklayın.
2 Cihazı sıvıya daldırmayın; banyoda, su yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
3 Çalıştırma kolu aşağı bastırıldığında her iki yuva da “aktif” hale geçeceğinden, tek bir
kızartma bölmesini kullanırken diğer bölmeye bir şey girmemesine dikkat edin.
4 Ekmek kızartma makinesini sağlam, düz, ısı geçirmez bir zemin üzerine, dik konumda oturtun.
5 Hafif ısıyla bile zarar görebilecek cisimlerin üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.
6 Ekmeğiniz herhangi bir nedenle alev alabilir. Cihazı, perde veya diğer yanabilir materyallerin
yakınında veya altında kullanmayın ve cihaz sıcak durumda iken yanından ayrılmayın.
7 Ekmek kızartma bölmelerini çevreyelen alan çok ısınır; dokunmayın!
8 Elektrik kablosunu herhangi bir cismin üzerinden sarkmayacak ve takılma veya tökezlenmeye
izin vermeyecek şekilde yönlendirin.
9 Cihazın üzerini örtmeyin veya üzerine herhangi bir şey yerleştirmeyin.
10 Ekmek sıkıştığı takdirde, ekmek kızartma makinesinin fişini prizden çekin, soğumasını
bekleyin ve ekmeği dikkatle çıkarın. Çıkarma sırasında keskin bir cisim kullanmayın, cihazın
parçalarına zarar verebilirsiniz.
11 Üzerine yağ, reçel, bal, vb. gıda maddeleri sürülmüş ekmekleri kızartmayın, alev alabilirler.
12 Bölünmüş, kıvrılmış veya şekli bozulmuş ekmek parçalarını kullanmayın, cihazın içinde
sıkışabilirler.
13 Kullanmadığınız zamanlarda, hareket ettirmeden ve temizlemeden önce cihazın fişini prizden
çekin. Cihazı temizlemeden ve kaldırmadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
14 Ekmek kızartma makinenizdeki ekmek kırıntılarını sık sık temizleyerek birikmesini önleyin. Bu
tür birikimler hijyenik değildir ve yangın tehlikesine neden olabilirler.
15 Ekmek kızartma makinesini, kırıntı tepsisi yerine takılı ve kapalı konumda olmadıkça
kullanmayın.
16 Cihazı ve elektrik kablosunu elektrikli veya alevli ocak, ızgara ve fırınlardan uzak tutun.
17 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
18 Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırılmamalıdır.
19 Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.