40
Citiţi instrucţiunile şi păstraţi-le bine. Dacă daţi aparatul altcuiva, nu uitaţi să daţi şi instrucţiunile.
Îndepărtaţi complet ambalajul, însă păstraţi-l până sunteţi sigur că aparatul funcţionează.
prevederi importante de siguranţă
Respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv:
1 Acest aparat trebuie folosit doar de către, ori sub supravegherea unui adult responsabil. Nu
folosiţi lângă şi nu depozitaţi aparatul la îndemâna copiilor.
2 Nu puneţi aparatul în lichid, nu îl folosiţi în baie, lângă apă sau afară.
3 Când folosiţi o singură fantă pentru prăjire, nu lăsaţi nimic să intre în cealaltă fantă,
deoarece ambele fante vor funcţiona atunci când veţi coborî mânerul.
4 Aşezaţi prăjitorul de pâine pe verticală, pe o suprafaţă stabilă, nivelată, termorezistentă.
5 Nu îl alezaţi pe sau în preajma oricărui obiect care ar putea fi deteriorat chiar de căldură
moderată.
6 Este posibil ca pâine să se ardă. Nu folosiţi aparatul lângă sau sub perdele sau alte materiale
combustibile şi aveţi grijă cât timp prăjitorul este fierbinte.
7 Aria din jurul fantelor pentru prăjire devine foarte fierbinte – nu atingeţi!
8 Aşezaţi cablul în aşa fel încât să nu atârne, ca să nu poată fi prins sau agăţat.
9 Nu acoperiţi aparatul sau nu aşezaţi nimic pe el.
10 Dacă pâinea rămâne blocată, scoateţi prăjitorul din pâine, lăsaţi-l să se răcească şi scoateţi
pâinea. Nu folosiţi niciun obiect ascuţit, veţi deteriora elementele.
11 Nu prăjiţi felii unse cu unt, pot lua foc.
12 Nu folosiţi pâine ruptă, ondulată sau tăiată greşit, puteţi bloca prăjitorul.
13 Când nu utilizaţi aparatul, înainte de a-l muta şi înainte de a-l curăţa, scoateţi-l din priză.
Lăsaţi prăjitorul să se răcească înainte de a-l curăţa şi de a-l depozita.
14 Pentru a evita depunerea frimiturilor, curăţaţi frimiturile frecvent. Depunerea de frimituri este
neigienică şi poate produce aprinderea prăjitorului.
15 Nu folosiţi prăjitorul decât dacă tava pentru frimituri este bine fixată şi închisă.
16 Feriţi aparatul şi cablul de plite, sobe sau arzătoare.
17 Nu folosiţi aparatul în niciun alt scop decât cel descris în aceste instrucţiuni.
18 Este interzisă operarea acestui aparat prin utilizarea unui temporizator extern ori a unui
sistem telecomandat.
19 Nu operaţi aparatul dacă este stricat sau nu funcţionează corect.
20 În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie înlocuit de către fabricant, agentul de service
sau orice altă persoană calificată, pentru a evita accidentele.
exclusiv pentru uz casnic