41
înainte de prima utilizare
1 Reglaţi nivelul de prăjire la maxim (6)
2 Operaţi aparatul gol, pentru a încălzi noile elemente.
3 S-ar putea să miroasă puţin, însă nu vă îngrijoraţi. Asiguraţi-vă că începerea este bine
ventilată.
prăjirea pâinii
4 Băgaţi întrerupătorul în priză.
5 Comutaţi butonul de comandă de prăjire la nivelul necesar (1 = mic, 6 = mare).
6 Puneţi pâinea în fantele pentru prăjire (grosime maximă 28mm).
7 Apăsaţi în jos complet mânerul.
, Nu se va bloca decât dacă prăjitorul este conectat la o sursă de curent.
8 Când este gata, pâinea va ieşi, iar elementele se vor stinge.
ejectare 5
9 Pentru a opri prăjirea, apăsaţi butonul 5. Pâinea va ieşi, iar elementele se vor stinge.
ridicare suplimentară
10 După ce prăjiţi felii mai mici (baghete, lipii etc.), mânerul poate fi ridicat mai mult, pentru a
permite scoaterea mai uşoară a pâinii.
pâine congelaf
11 Lăsaţi comanda de prăjire la nivelul preferat, introduceţi pâinea congelată, coborâţi mânerul,
apoi atingeţi f.
12 Lumina se va aprinde, iar timpul de prăjire se va modifica automat pentru a oferi acelaşi nivel
de prăjire pe care îl obţineţi cu pâinea necongelată
reîncălzirea pâinii prăjite
13 Folosiţi setarea cea mai mică. Reîncălziţi doar pâine prăjită simplă, fără unt.
încălzitor chifle
14 Nu folosiţi încălzitorul pentru chifle pentru a încălzi chifle congelate, unse cu unt, cu crustă,
îngheţate sau umplute.
15 Aşezaţi încălzitorul pentru chifle în partea superioară a prăjitorului, cu picioruşele în fantă.
16 Aşezaţi chiflele pe încălzitorul pentru chifle.
17 Setaţi nivelul de prăjire la 1, apoi coborâţi mânerul.
18 Când mânerul se ridică, luaţi chiflele încălzite.
19 Nu atingeţi firele încălzitorului pentru chifle - sunt fierbinţi.
20 Înainte de a folosi prăjitorul în mod normal, scoateţi încălzitorul pentru chifle.
îngrijire şi întreţinere
21 Scoateţi prăjitorul din priză şi lăsaţi-l să se răcească.
22 Ştergeţi suprafeţele exterioare cu o cârpă umedă. Dacă este necesar, folosiţi puţin detergent
lichid.
23 Scoateţi şi goliţi tava pentru frimituri. Ştergeţi cu o cârpă umedă, uscaţi, apoi reaşezaţi-o în
prăjitor.
24 Nu puneţi aparatul în apă sau în alt lichid.
25 Nu folosiţi agenţi de curăţare abrazivi sau duri sau solvenţi.
instrucţiuni