Russell Hobbs 14963-56 Purple Passion Инструкция по эксплуатации онлайн [48/48]
48
kerekes szeméttároló jel
Hogy elkerülje az elektromos és elektronikus termékekben levő veszélyes anyagok által okozott
környezeti és egészgügyi problémákat, az ilyen jellel jelölt készülékeket nem szabad a szét
nem válogatott városi szemétbe tenni, hanem össze kell gyűjteni, újra fel kell dolgozni és újra
kell hasznosítani.
atık konteyneri simgesi
Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık sorunlarını
önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil, geri
dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.
simbolul wheelie bin
Pentru a evita probleme de mediu şi sănătate cauzate substanţele periculoase din aparatele
electrice şi electronice, aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate direct la gunoi, ci
trebuie recuperate, refolosite sau reciclate.
символ „зачеркнато кошче за боклук
За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции в
електрическите и електронни стоки, уредите, обозначени с този символ, не трябва да се
изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци, а следва да се върнат обратно, да се
използват отново или рециклират.
wheelie bin symbol
To avoid environmental and health problems due to hazardous substances in electrical and
electronic goods, appliances marked with this symbol mustn’t be disposed of with unsorted
municipal waste, but recovered, reused, or recycled.
550-591