Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [10/100]
index
10
c o r o b i ã 18
czego nie r o b i ã 25
30
w razie wypadku
charakter y s t y k i
32
Sprawdzanie pasów samochodow y c h 34
zakres zastosowa n i a 38
mocowanie fotelika - od 9 do 18 Kg 40
Od 9 miesiæcy do 4 lat orientacyjnie)
ñ
52
Regulacja pasa bezpiecze stw a
Regulacja wysokoúci pasów na ramionach 56
Pochylenie fotelika
62
mocowanie fotelika - od 9 do 18 Kg 64
(Od 4 lat do 6 lat orientacyjnie)
Przeksztaùcenie w siedzenie podwyýszajàce 74
Mocowanie siedzenia podwyýszajàcego- od 22 do 36 Kg
80
(Od 6 do 11 lat orientacyjnie)
DBAÙOÚÃ I KONSERWACJA
Zdejmowanie pokro w c a 84
kontrole ko ñ c o w e 90