Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [5/100]
5
Prime Miglia fotelik
Szanowny Kliencie,
dziækujemy za wybranie fotelika.
Tak jak wszyscy rodzice wiedzà, bezpieczeñstwo dzieci
podczas jazdy samochodem ma ýyciowe znaczenie.
Z tego teý powodu fotelik Prime Miglia zostaù homologowany
zgodnie z najnowszymi Europejskimi Standardami
Bezpieczeñstwa i przeszedù szereg surowych testów.
informacje o produkcie
Ten fotelik zostaù zaprojektowany i testowany, aby
dostosowaã siæ do najnowszych norm europejskich
dotyczàcych fotelików grup 1, 2 i 3.
Ten fotelik zostaù zaprojektowany dla dzieci o wadze
zawartej miædzy 9 i 36 kg, w przedziale wiekowym
orientacyjnie od 9 miesiæcy do 11 lat.
Wiek jest podany orientacyjnie, poniewaý dzieci rosnà w
róýny sposób, dlatego teý prawdziwym punktem odniesienia
jest waga.