Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [69/100]
69
2
connettore gruppo cinture
harness link
connecteur du harnais
Zacisk zespoùu pasów
Ñîåäèíèòåëü áëîêà ðåìíåé
cinghia di regolazione del gruppo cinture
harness adjustment strap
sangle de réglage du harnais
Pas regulacyjny zespoùu pasów
Ðåãóëèðîâî÷íûé ðåìåíü áëîêà ðåìíåé
1