Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [90/100]
kontrole koñcowe
90
1Kontrolowaã, czy pasy barkowe w poprawnej pozycji.
Patrz str. 48-49.
2Kontrolowaã, czy samochodowy pas bezpieczeñstwa jest
poprawnie umieszczony naokoùo fotelika.
3Kontrolowaã, czy samochodowy pas bezpieczeñstwa nie jest
skræcony lub zaklinowany w jakikolwiek sposób.
4Kontrolowaã, czy samochodowy pas bezpieczeñstwa jest
poprawnie napiæty i czy fotelik jest silnie przymocowany do
siedzenia pojazdu.
5Kontrolowaã, czy pasy fotelika poprawnie wyregulowane i
napiæte.Patrz str. 52-55.
6Kontrolowaã, czy klamra zespoùu pasów fotelika jest poprawnie
zaczepiona. Patrz str. 50-51.
Do zapamiætania:nie waýne jest nawet najlepsze
zaprojektowanie fotelika, jeýeli jest on zainstalowany w
niepoprawny sposób, moýe nie byã w stanie odpowiednio chroniã
Wasze dziecko w przypadku wypadku.
Przed udaniem sie w podróê z fotelikiem zainstalowanym w
samochodzie przestrzegaã zawsze powyýej wymienione kontrole
koñcowe. Takýe wtedy, gdy fotelik byù pozostawiony umocowany
w samochodzie, przed posadzeniem dziecka na foteliku
kontrolow zawsze, czy pas bezpieczeñstwa zostaù poprawnie
umieszczony i napiæty.
Ostrzeýenia dotyczàce tkanin: do lekkiego czyszczenia przetrz
pokrowiec gàbkà stosujàc lekki detergent i letnià wodæ albo
wyjàã kompletnie pokrowiec wypraã go w ræku w 30°C. Nie
uýyw chemicznych wywabiaczy plam. Nie pr w pralce. Nie
wyciskaã. Nie odwirowywaã. Nie prasowaã.