KZ
Кепілдік міндеттеме
ERLIT өніміні таңдағаныңыз үшін алғысымызды айтамыз.
ERLIT душ кабиналарын орнатумен, пайдаланумен жəне қызмет көрсету
мен байланысты
сұрақтар бойынша мекен-жайы өндірушінің сайтында жəне кепілдік талонында көрсетілген
авторландырылған сервис орталықтарына келуіңізге болады http://www.neosan.ru
Бұл кепілдік міндеттеме заңмен анықталған тұтынушылардың құқықтары мен міндетерін
толықтырады жəне ешқашан оларды шектемейді.
ERLIT душ кабиналарына өндірумен кепілдік сатылған күннен 12 ай жəне авторластырылған
сервис-орталықтардың қызметкерлермен бұйыда құрастырған кезде сатылған күннен бастап 24
ай(қоғамдық пайдаланылатын жерлерде оронатылған жабдықтан басқа).
Сатып алушы сауда ұйымына немесе авторландырылған сервис орталықтарына барған кезде
тұтынушының қолынд: кассалық немесе тауар чегі жəне сатушымен расталған осы кепілдік
талон немесе келісім жасаған жəне тауарды төлегендігін растайтын басқа да дəйектер болу
керек. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алушымен бұйымды бөлшектелген
түрінде алған кезде тексеру керек, ары қарай сыртқы түрі мен жиынтықтығына наразылықтар
қабылданбайды.
Кепілдік дайындаушы жауап бермейтін жағдайлардың садарынан пайда
бо
лған
тауардың кемшіліктеріне таралмайды, соның ішінде:
• бұйымды сатып алушыға берген сəттен кейін заңсыз орнату немее уəкіле
тті емес тұлғалармен
бұйымды жөндеусалдарынан, сондай-ақ кабтинаны пайдалану ережесін бұзуымен орын
ауыстыру кезде сыртқы түрі зақымдалған бұйымдарға.
Өндірушіге тəуелсіз, су құбырларындағы су қысымының ауысыу, электр желілерінің,
құбырлардың тотығуы мен су ұбырларының су сапасының ауысуынан пайда болған
ақаулықтарға. Ондай жағдайды болдырмас үшін өндіруші кабинаны құрастырған кезде қысым
редукторы, механикалық тазалау сүзгішін жəне қорғаныс сөн құрылғысын (ҚСҚ) орнатқанды
ұсынады.
• Табиғат апатынан болған ақауларға.
• Бұл бұйымға арналмаған құрамында агрессивті химиялық немесе абразивті заттар бар
құралдарды пайдаланнан пайда болған зақымдануға кепілдік қызмет көрсету үшін сатып алушы
кабинаға еркін кіруге рұқсат беру керек.
ERLIT өнімінің сервистік қызметінің сапасын жақсарту бойынша өз ұсыныстарыңызды
мына мекен-ж
айға жіберуді сұраймыз: service@neosan.ru, service@sanplan.ru
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
WARRANTY COUPON
от « » 20
of
Наименование изделия
Product name
Модель
Model
Продавец
Salesperson
Адрес/телефон
Address/phone
Дата продажи « » 20
Date of sale
С гарантийными обязательствами ознакомлен / I am acquainted with warranty policy
Комплектность поставки душевой кабины проверил / I have checked completeness of the shower cubicle delivery set
Товар видимых механических повреждений не имеет / There are no visible mechanical damages on the goods
Продавец /
Salesperson Ф.И.О. / First, middle and last name
Покупатель /
Customer Ф.И.О. / First, middle and last name