130 | Nederlands
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Functiebeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor
gebruik als staand gereedschap voor schulpen
en afkorten met een rechte zaaglijn in hout.
Daarbij zijn horizontale verstekhoeken van –60°
tot +60° en verticale verstekhoeken van 90° tot
45° mogelijk.
De capaciteit van het elektrische gereedschap is
geschikt voor het zagen van hard en zacht hout,
spaanplaat en vezelplaat.
Als het elektrische gereedschap als stationaire
cirkelzaagmachine wordt gebruikt, is het zagen
van aluminium en andere non-ferrometalen niet
toegestaan.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeeldingen van het elektrische gereedschap
op de pagina’s met afbeeldingen.
1 Schuifslede
2 Tafelverlenging
3 Inlegplaat
4 Spouwmes
5 Zuigaansluiting op beschermkap
6 Beschermkap
7 Sticker voor markering van de zaaglijn
8 Parallelgeleider
9 Tafelverbreding
10 Parallelgeleider van tafelverbreding 9
11 Zaagtafel
12 Handwiel voor omhoog en omlaag zetten
van het zaagblad
13 Schaalverdeling voor afstand van zaagblad
tot parallelgeleider 8
14 Nood-uitschakelknop
15 Geleidingsgroef voor parallelgeleider 8
16 Verstekgeleider
17 Ringsleutel (23 mm; 13 mm)
18 Extra parallelgeleider (aluminium)
19 Bevestigingsschroef zaagbladendepot
Geeft de mogelijke posities van de parallelgeleider op de tafel-
verbreding aan.
De kleuren van de sticker komen overeen met de kleuren van
de schaalverdeling op de voorste geleidingsstaaf. De schaalver-
deling geeft afhankelijk van de positie van de parallelgeleider
de afstand tot het zaagblad aan.
Symbool Betekenis
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 130 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM