Nederlands | 131
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
20 Boorgaten voor montage
21 Geleidingsgroef voor verstekgeleider
22 Duwstok
23 Bevestigingsknop voor tafelverlenging 2
24 Vergrendelingshendel van schuifslede
25 Bevestigingsknop voor parallelgeleider 10
26 Bevestigingsknop voor tafelverbreding 9
27 Depot van extra parallelgeleider 18
28 Depot van parallelgeleider 8
29 Blokkeerknop voor instelling van verticale
verstekhoeken
30 Veiligheidsklepje van aan/uit-schakelaar
31 Kabelhouder
32 Spaanafvoer
33 Depot van verstekgeleider
34 Afzuigslang
35 Bodemplaat
36 Zeskantschroef ter bevestiging van het
spouwmes 4
37 Uitsparingen voor inlegplaat
38 Zaagblad
39 Houder voor spouwmes
40 Bevestigingsset „Beschermkap”
41 Bevestigingsset „Tafelverlenging”
42 Rubber buffer
43 Geleidingsrail van verstekgeleider
44 Vastzetknop op verstekgeleider
45 Bevestigingsset „Extra parallelgeleider/
verstekgeleider”
46 Spangreep van parallelgeleider
47 Profielrail
48 Bevestigingsknoppen voor extra parallel-
geleider (aluminium)
49 Extra parallelgeleider (kunststof)
50 Blokkeerhendel
51 Spanmoer
52 Opname-/spanflens
53 Uitgaande as
54 Vastzetknop voor verstekhoek (horizontaal)
55 Hoekaanduiding op verstekgeleider
56 Hoekaanduiding (verticaal)
57 Schaalverdeling voor verstekhoek
(verticaal)
58 Loep
59 Schaalverdeling voor afstand van zaagblad
tot parallelgeleider 10
60 Inschakelknop
61 Instelschroef voor instelling van verticale
standaardverstekhoek 90°
62 Instelschroef voor instelling van verticale
standaardverstekhoek 45°
63 Schroef voor hoekaanduiding (verticaal)
64 Moer voor instelling van spankracht van pa-
rallelgeleider 8
65 Instelschroeven voor speling van
schuifslede
66 Instelschroeven voor inlegplaat
67 Greepuitsparingen
68 Bevestigingsset „Onderstel”*
69 Onderstel*
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.
Technische gegevens
Stationaire cirkelzaag-
machine
PTS 10
Zaaknummer
3 603 L03 2..
Opgenomen
vermogen
W 1400
Nominale spanning
V 230
Frequentie Hz 50
Onbelast toerental
min
-1
5000
Aanloopstroom-
begrenzing
z
Gewicht volgens
EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Isolatieklasse
/II
Maximale werkstukmaten zie pagina 139.
Gegevens gelden voor nominale spanningen [U]
230/240 V. Bij lagere spanningen en bij per land ver-
schillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwij-
ken.
Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elek-
trische gereedschap. De handelsbenamingen van som-
mige elektrische gereedschappen kunnen afwijken.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 131 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM