140 | Nederlands
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Positioneer de verstekgeleider 16 vóór het
werkstuk in de linker geleidingsgroef 21. Ver-
grendel deze stand door de vastzetknop 44
stevig vast te draaien.
Volg de stappen in het gedeelte „Recht za-
gen”.
Basisinstellingen controleren en
instellen
Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na
intensief gebruik de basisinstellingen van het
elektrische gereedschap te controleren en in-
dien nodig in te stellen.
Daarvoor is ervaring en speciaal gereedschap
vereist.
De Bosch-klantenservice voert deze werkzaam-
heden snel en vakkundig uit.
Standaardverstekhoek 90° (verticaal) instel-
len
Stel een verticale verstekhoek van 90° in.
Controleren:
Stel een hoekmal in op 90° en plaats deze op
de zaagtafel 11.
Het been van de hoekmal moet over de hele
lengte op het zaagblad 38 aansluiten.
Instellen: (zie afbeelding K)
Draai de blokkeerknop 29 los en houd het
zaagblad met behulp van het handwiel 12 in
de 90°-positie.
Draai de instelschroef 61 los en draai de
blokkeerknop 29 weer licht vast.
Draai de instelschroef zo ver naar binnen of
naar buiten tot het been van de hoekmal over
de hele lengte op het zaagblad aansluit.
Draai vervolgens de blokkeerknop 29 weer
helemaal vast.
Als de hoekaanduiding 56 na het instellen niet in
één lijn ligt met de 90°-markering van de schaal-
verdeling 57, draait u de schroef 63 los met een
in de handel verkrijgbare kruiskopschroeven-
draaier en richt u de hoekaanduiding langs de
90°-markering uit.
Standaardverstekhoek 45° (verticaal)
instellen (zie afbeelding K)
Herhaal de bovengenoemde bewerkingsstap-
pen voor de verticale verstekhoek van 45°:
blokkeerknop 29 losdraaien,
instelschroef 62 instellen.
De hoekaanduiding 56 mag daarbij niet opnieuw
worden versteld.
Spankracht parallelgeleider instellen
(zie afbeelding L)
De spankracht van de parallelgeleider 8 kan bij
veelvuldig gebruik minder worden.
Draai de moer 64 aan tot de parallelgeleider
weer stevig op de zaagtafel kan worden be-
vestigd.
Speling van de schuifslede instellen
(zie afbeelding M)
Als na veelvuldig gebruik de speling van de
schuifslede 1 te groot wordt, draait u de in-
stelschroeven 65 vast.
Inlegplaat instellen (zie afbeelding N)
Controleren:
De voorzijde van de inlegplaat 3 moet aansluiten
of iets onder de zaagtafel liggen. De achterzijde
moet aansluiten of iets boven de zaagtafel lig-
gen.
Instellen:
Stel met de vier instelschroeven 66 het juiste
niveau in.
Opbergen en vervoeren
(zie afbeelding O)
Elektrisch gereedschap opbergen
U kunt de duwstok, geleiders en reservezaagbla-
den stevig op het elektrische gereedschap be-
vestigen voordat u het gereedschap opbergt.
Vergrendel de gele veiligheidsklep 30 en de
blokkeerhendel 24 van de schuifslede 1.
Zet het elektrische gereedschap in de trans-
portstand. (zie „Transportstand”,
pagina 136)
Maak de extra parallelgeleider 18 los van de
parallelgeleider 8 of de verstekgeleider 16.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 140 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM