146 | Dansk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Indstil den lodrette geringsvinkel (savklinge kan svinges) i den
viste rækkefølge.
Viser den max. tilladte højde på emnet ved de lodrette stan-
dard-geringsvinkler 90° og 45°.
Overhold målene på savklingen. Huldiameteren skal passe til
værktøjsspindlen uden slør. Brug hverken reduktionsstykker el-
ler adaptere.
Vær i forbindelse med skift af savklingen opmærksom på, at
snitbredden ikke er mindre end og savklingetykkelsen ikke er
større end spalteknivens tykkelse.
Viser låsegrebets funktion på vinkelanslaget ved indstilling af
vandrette geringsvinkler.
Viser de mulige positioner for parallelanslaget på sidelandet.
Etikettens farver svarer til skalaens farver på den forreste sty-
restang. Skalaen viser afstanden til savklingen, afhængigt af pa-
rallelanslagets position.
Symbol Betydning
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 146 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM