148 | Dansk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
57 Skala til geringsvinkel (lodret)
58 Lup
59 Skala til visning af afstand mellem savklinge
og parallelanslag 10
60 Start-taste
61 Justeringsskrue til indstilling af lodret stan-
dard-geringsvinkel 90°
62 Justeringsskrue til indstilling af lodret stan-
dard-geringsvinkel 45°
63 Skrue til vinkelviser (lodret)
64 Møtrik til indstilling af spændekraft til paral-
lelanslag 8
65 Justeringsskruer til skydeslæde-spillerum
66 Justeringsskruer til ilægningsplade
67 Grebfordybning
68 Fastgørelsessæt „Understativ“*
69 Understativ*
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betje-
ningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det
fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørspro-
gram.
Tekniske data
Støjinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. EN 61029.
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lyd-
tryksniveau 97 dB(A); lydeffektniveau
110 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Brug høreværn!
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det pro-
dukt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er
i overensstemmelse med følgende standarder
eller normative dokumenter: EN 61029 iht. be-
stemmelserne i direktiverne 2004/108/EF,
98/37/EF (indtil 28.12.2009), 2006/42/EF (fra
29.12.2009).
EF-typegodkendelse nr. 3400636.01CE fra noti-
ficeret prøvested nr. 2140.
Teknisk dossier hos:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Bordrundsav PTS 10
Typenummer
3 603 L03 2..
Nominel optagen
effekt
W 1400
Nominel spænding
V 230
Frekvens
Hz 50
Omdrejningstal,
ubelastet
min
-1
5000
Startstøms-
begrænsning
z
Vægt svarer til
EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Beskyttelsesklasse
/II
Max. emnemål se side 154.
Angivelserne gælder for nominelle spændinger [U]
230/240 V. Disse angivelser kan variere ved lavere
spændinger og i landespecifikke udførelser.
Se typenummer på el-værktøjets typeskilt. Handelsbe-
tegnelserne for de enkelte el-værktøjer kan variere.
Mål på egnede savklinger
Savklingediameter
mm 254
Savklingetykkelse
mm 1,8
Boringsdiameter
mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 148 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM