Dansk | 157
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Kundeservice og kunderådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. re-
paration og vedligeholdelse af dit produkt samt
reservedele. Reservedelstegninger og informati-
oner om reservedele findes også under:
www.bosch-pt.com
Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig
med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel-
se og indstilling af produkter og tilbehør.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Plastdele er markeret for at garantere en rensor-
teret recycling.
Gælder kun i EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen
med det almindelige hushold-
ningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr skal kasse-
ret elektrisk udstyr indsamles separat og gen-
bruges iht. gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 157 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM