Svenska | 163
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till il-
lustration av elverktyget på grafiksidan.
1 Skjutslid
2 Bordsförlängning
3 Insatsplatta
4 Klyvkniv
5 Utsugningsadapter på klingskyddet
6 Klingskydd
7 Dekal för märkning av skärlinjen
8 Parallellanslag
9 Bordsbreddning
10 Parallellanslag för bordsbreddning 9
11 Sågbord
12 Ratt för lyftning och sänkning av sågklingan
13 Skala för sågklingans avstånd till
parallellanslaget 8
14 NÖDSTOPP-knapp
15 Styrspår för parallellanslag 8
16 Vinkelanslag
17 Ringnyckel (23 mm; 13 mm)
18 Tilläggsparallellanslag (aluminium)
19 Sågklingsmagasinets fästskruv
20 Monteringshål
21 Styrspår för vinkelanslag
22 Påskjutare
23 Fästknopp för bordsförlängning 2
24 Skjutslidens låsarm
25 Fästknopp för parallellanslag 10
26 Fästknopp för bordsbreddning 9
27 Magasin för tilläggsparallellanslaget 18
28 Magasin för parallellanslaget 8
29 Låsknopp för inställning av vertikal
geringsvinkel
30 Säkerhetslucka för strömställaren Till/Från
31 Kabelhållare
32 Spånutkast
33 Vinkelanslagets magasin
34 Utsugningsslang
35 Bottenplatta
36 Sexkantskruv för infästning av klyvkniven 4
37 Urtag för insatsplatta
38 Sågblad
39 Fäste för klyvkniv
40 Monteringssats ”klingskydd”
41 Monteringssats ”bordsförlängning”
42 Gummibuffert
43 Styrskena för vinkelanslaget
44 Låsknopp på vinkelanslaget
45 Monteringssats ”tilläggsparallellanslag/
vinkelanslag”
46 Spännarm för parallellanslaget
47 Profilskena
48 Fästknoppar för tilläggsparallellanslag
(aluminium)
49 Tilläggsparallellanslag (plast)
50 Spindellåsspak
51 Spännmutter
52 Stöd-/spännfläns
53 Verktygsspindel
54 Låsknopp för geringsvinkel (horisontal)
55 Vinkelindikator på vinkelanslaget
56 Vinkelindikator (vertikal)
57 Skala för geringsvinkel (vertikal)
58 Lupp
59 Skala för sågklingans avstånd till
parallellanslaget 10
60 Till-knapp
61 Justerskruv för inställning av den vertikala
standardgeringsvinkeln 90°
62 Justerskruv för inställning av den vertikala
standardgeringsvinkeln 45°
63 Skruv för vinkelindikator (vertikal)
64 Mutter för inställning av spännkraften i
parallellanslaget 8
65 Justerskruvar för skjutslidens glapp
66 Justerskruv för insatsplatta
67 Greppfördjupningar
68 Monteringssats ”bordsställ”*
69 Bordställ*
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörspro-
gram beskrivs allt tillbehör som finns.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 163 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM