178 | Norsk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustra-
sjonssidene.
1 Skyvesleide
2 Bord-forlengelse
3 Innleggsplate
4 Spaltekniv
5 Avsugstuss på vernedekselet
6 Vernedeksel
7 Etikett til merking av skjærelinjen
8 Parallellanlegg
9 Bord-breddeøker
10 Parallellanlegg for bord-breddeøker 9
11 Sagbord
12 Håndhjul til løfting og senking av sagbladet
13 Skala for avstand mellom sagblad og paral-
lellanlegg 8
14 NØDSTOPP-knapp
15 Føringsnot for parallellanlegg 8
16 Vinkelanlegg
17 Ringnøkkel (23 mm; 13 mm)
18 Ekstra-parallellanlegg (aluminium)
19 Festeskrue for sagblad-depot
20 Boringer for montering
21 Føringsnot for vinkelanlegg
22 Skyvestokk
23 Festeknott for bord-forlengelse 2
24 Låsespak for skyvesleiden
25 Festeknott for parallellanlegg 10
26 Festeknott for bord-breddeøker 9
27 Depot for ekstra-parallellanlegget 18
28 Depot for parallellanlegget 8
29 Låseknott til innstilling av vertikal
gjæringsvinkel
30 Sikkerhetsklaff på på-/av-bryteren
31 Kabelholder
32 Sponutkast
33 Depot for vinkelanlegget
34 Avsugslange
35 Bunnplate
36 Sekskantskrue til festing av spaltekilen 4
37 Utsparinger for innleggsplaten
38 Sagblad
39 Holder for spaltekniv
40 Festesett «vernedeksel»
41 Festesett «bord-forlengelse»
42 Gummibuffer
43 Føringsskinne til vinkelanlegget
44
Låseknott på vinkelanlegget
45 Festesett «ekstra-parallellanlegg/
vinkelanlegg»
46 Spennhåndtak for parallellanlegget
47 Profilskinne
48 Festeknotter for ekstra-parallellanlegg
(aluminium)
49 Ekstra-parallellanlegg (kunststoff)
50 Spindellåsespak
51 Spennmutter
52 Feste-/spennflens
53 Verktøyspindel
54 Låseknott for gjæringsvinkel (horisontal)
55 Vinkelanviser på vinkelanlegget
56 Vinkelanviser (vertikal)
57 Skala for gjæringsvinkel (vertikal)
58 Lupe
59 Skala for avstand mellom sagblad og
parallellanlegg 10
60 På-tast
61 Justeringsskrue til innstilling av den vertika-
le standard-gjæringsvinkelen 90°
62 Justeringsskrue til innstilling av den vertika-
le standard-gjæringsvinkelen 45°
63 Skrue for vinkelanviser (vertikal)
64 Mutter til innstilling av spennkraften på
parallellanlegget 8
65 Justeringsskruer for skyvesleidens klaring
66 Justeringsskruer for innleggsplate
67 Grep-fordypninger
68 Festesett «understell»*
69 Understell*
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i stan-
dard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i
vårt tilbehørsprogram.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 178 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM