Suomi | 193
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Tee pystysuoran jiirikulman säätö (sahanterä kallistettavissa)
kuvan mukaisessa järjestyksessä.
Osoittaa työkappaleen suurinta sallittua korkeutta pystysuoril-
la vakiojiirikulmilla 90° ja 45°.
Ota huomioon sahanterän mitat. Aukon halkaisijan tulee sopia
työkalun karaan välyksittä. Älä käytä supistuskappaleita tai
adaptereita.
Tarkista sahanterää vaihdettaessa, että sahausuran leveys ei
ole kapeampi, eikä runkoterä ole paksumpi kuin halkaisukiilan
paksuus.
Näyttää kulmaohjaimen lukkonupin toiminnan vaakasuoria jiiri-
kulmia asetettaessa.
Näyttää suuntaisohjaimen mahdolliset asennot pöydän leven-
nysosassa.
Tarran väritys vastaa etummaisen ohjaustangon asteikon väriä.
Asteikko näyttää suuntaisohjaimen asennon mukaisen etäisyy-
den sahanterään.
Tunnusmerkki Merkitys
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 193 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM