Suomi | 195
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
58 Luuppi
59 Asteikko, joka osoittaa sahanterän etäisyy-
den suuntaisohjaimeen 10
60 ON-painike
61 Säätöruuvi pystysuoran 90° vakiojiirikulman
säätämiseksi
62 Säätöruuvi pystysuoran 45° vakiojiirikulman
säätämiseksi
63 Sahauskulmaosoittimen ruuvi (pystysuora)
64 Mutteri suuntaisohjaimen 8 pingotusvoiman
asettamiseksi
65 Työntöluistin välyksen säätöruuvit
66 Välilaatan säätöruuvit
67 Kahvasyvennykset
68 ”Konealusta” kiinnityssarja*
69 Alusta*
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Löydät täydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.
Tekniset tiedot
Melutieto
Melun mittausarvot on määritetty EN 61029 mu-
kaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen paineta-
so on: Äänen painetaso 97 dB(A); äänen tehota-
so 110 dB(A). Epävarmuus K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että koh-
dassa ”Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 61029 direktiivien 2004/108/EY,
98/37/EY (28.12.2009 asti), 2006/42/EY
(29.12.2009 alkaen) määräysten mukaan.
EY-tyyppikoestus nro 3400636.01CE auktorisoi-
dussa koeasemassa 2140.
Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Pöytäpyörösaha PTS 10
Tuotenumero
3 603 L02 2..
Ottoteho
W 1400
Nimellisjännite
V 230
Taajuus
Hz 50
Tyhjäkäyntikierrosluku
min
-1
5000
Käynnistysvirran
rajoitin
z
Paino vastaa
EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Suojausluokka
/II
Katso suurimmat sallitut työkappaleen mitat sivu 202.
Tiedot koskevat 230/240 V nimellisjännitettä [U]. Alhai-
semmalla jännitteellä ja maakohtaisissa malleissa nämä
tiedot voivat vaihdella.
Ota huomioon sähkötyökalusi mallikilvessä oleva tuote-
numero. Yksittäisten koneiden kauppanimitys saattaa
vaihdella.
Sopivien sahanterien mitat
Sahanterän läpimitta
mm 254
Runkoterän paksuus
mm 1,8
Reiän läpimitta
mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 195 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM