Eλληνικά | 205
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
el
Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές προειδοποιητικές υποδείξεις
για ηλεκτρικά εργαλεία
Διαβάστε όλες τις προ-
ειδοποιητικές υποδεί-
ξεις. Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδο-
ποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και
σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις
και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμο-
ποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις ανα-
φέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδο-
τούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό
καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που
τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό
καλώδιο).
1) Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
a) Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε
καθαρό και καλά φωτισμένο. Αταξία ή μη
φωτισμένες περιοχές εργασίας μπορεί να
οδηγήσουν σε ατυχήματα.
b) Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργα-
λείο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυ-
νος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύ-
φλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρι-
κά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο
οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις
αναθυμιάσεις.
c) Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργα-
λείο κρατάτε μακριά απ’ αυτό τα παιδιά κι
άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Σε
περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας
μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανή-
ματος.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
a) Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει
να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται
με κανέναν τρόπο η μετατροπή του φις.
Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις
σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά
εργαλεία. Μη μεταποιημένα φις και κατάλ-
ληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκ-
τροπληξίας.
b) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζί-
νες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι
γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτρο-
πληξίας.
c) Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή
ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού σ’ ένα
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
d) Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώ-
διο για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε
το φις από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκ-
τρικό καλώδιο μακριά από υπερβολικές
θερμοκρασίες, κοφτερές ακμές και/ή
από κινητά εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα
ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξά-
νουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
e) Όταν εργάζεσθε μ’ ένα ηλεκτρικό εργα-
λείο στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε
καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) που
είναι κατάλληλα και για χρήση στο
ύπαιθρο. Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης
κατάλληλων για υπαίθριους χώρους
ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
f) Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου
σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη,
τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτι-
κό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI).
Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη
διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτρο-
πληξίας.
3) Ασφάλεια προσώπων
a) Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκ-
τική, να δίνετε προσοχή στην εργασία
που κάνετε και να χειρίζεστε το μηχάνη-
μα με περίσκεψη. Μη χρησιμοποιήσετε
ένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κου-
ρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεστε
υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύ-
ματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιαία απρο-
σεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού
εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 205 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM