206 | Eλληνικά
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
b) Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστα-
τευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστα-
τευτικά γυαλιά. Όταν φοράτε έναν κατάλ-
ληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσ-
κα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά
υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό
κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με το
εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του,
ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
c) Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση.
Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο
έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε με το
ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία
καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μετα-
φέρετε. Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό
εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο δια-
κόπτη ή όταν συνδέσετε το μηχάνημα με
την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη
στη θέση ΟΝ, τότε δημιουργείται κίνδυνος
τραυματισμών.
d) Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία
τυχόν συναρμολογημένα εργαλεία ρύθ-
μισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή
κλειδί συναρμολογημένο σ’ ένα περιστρε-
φόμενο τμήμα ενός μηχανήματος μπορεί
να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
e) Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φρον-
τίζετε για την ασφαλή στάση του σώμα-
τός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορ-
ροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε
καλύτερα το μηχάνημα σε περιπτώσεις
απροσδόκητων περιστάσεων.
f) Φοράτε κατάλληλα ενδύματα. Μη φορά-
τε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε
τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια
σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.
Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινού-
μενα εξαρτήματα.
g) Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολό-
γησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλο-
γής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι
συνδεμένες με το μηχάνημα καθώς και
ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση
μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελατ-
τώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη
σκόνη.
4) Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών
εργαλείων
a) Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρη-
σιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία το
ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι’
αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργα-
λείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα
στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.
b) Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα μηχάνημα
που έχει χαλασμένο διακόπτη. Ένα ηλεκ-
τρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να
το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λει-
τουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
c) Βγάλτε το φις από την πρίζα και/ή
αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε
στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργασία
ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή
όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/να απο-
θηκεύσετε το μηχάνημα. Αυτά τα προληπ-
τικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυ-
νο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκ-
τρικού εργαλείου.
d) Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά.
Μην επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήμα-
τος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα
μ’ αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρού-
σες οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από
άπειρα πρόσωπα.
e) Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρι-
κό εργαλείο. Ελέγχετε, αν τα κινούμενα
εξαρτήματα λειτουργούν άψογα, χωρίς
να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή
φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επ-
ηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά τα
χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή
πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Η κακή
συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων
αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
f) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά
και καθαρά. Προσεκτικά συντηρημένα
κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν δυσκο-
λότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 206 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM