216 | Eλληνικά
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Η αναρρόφηση σκόνης και πριονιδιών μπορεί να
μπλοκαριστεί από τη σκόνη, τα πριονίδια ή από
θραύσματα του υπό κατεργασία τεμαχίου.
Θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός
λειτουργίας και βγάλτε το φις από την πρίζα.
Περιμένετε να σταματήσει εντελώς να κινείται
ο πριονόδισκος.
Εξακριβώστε και εξουδετερώστε την αιτία του
μπλοκαρίσματος.
Εξωτερική αναρρόφηση (βλέπε εικόνα h)
Συνδέστε το σωλήνα ενός απορροφητήρα
σκόνης στην έξοδο ροκανιδιών 32.
Για να αυξήσετε την ισχύ αναρρόφησης
μπορείτε να συνδέσετε μια ακόμη
αναρρόφηση σκόνης στο στήριγμα
αναρρόφησης 5.
Γι’ αυτό αφαιρέστε πρώτα το καπάκι του
στηρίγματος αναρρόφησης.
Ο απορροφητήρας σκόνης πρέπει να είναι κατάλ-
ληλος για το εκάστοτε υπό κατεργασία υλικό.
Για την αναρρόφηση ιδιαίτερα ανθυγιεινής,
καρκινογόνου ή ξηρής σκόνης πρέπει να χρησιμο-
ποιείτε ειδικούς απορροφητήρες σκόνης.
Σταθερή ή μεταβλητή συναρμολόγηση
f Για να μπορέσετε να χειριστείτε το
ηλεκτρικό εργαλείο ασφαλώς πρέπει, πριν
το χρησιμοποιήσετε, να το
συναρμολογήσετε επάνω σε μια επίπεδη και
σταθερή επιφάνεια (π. χ. τραπέζι εργασίας).
Συναρμολόγηση χωρίς υπόβαθρο (βλέπε
εικόνα i)
Στερεώστε το ηλεκτρικό εργαλείο με μια
κατάλληλη κοχλιοσύνδεση επάνω στην
επιφάνεια εργασίας. Σ’ αυτό εξυπηρετούν οι
τρύπες 20.
Συναρμολόγηση με υπόβαθρο
(βλέπε εικόνες k1k3 από σελίδα 15)
Για τη συναρμολόγηση χρησιμοποιήστε το σετ
στερέωσης «Υπόβαθρο» 68. (24 βίδες με
παξιμάδια για τη συναρμολόγηση, 4 βίδες με
παξιμάδια για τη στερέωση του ηλεκτρικού
εργαλείου, 4 ροδέλες)
Βιδώστε μεταξύ τους τα επί μέρους τμήματα
του υπόβαθρου 69. Σφίξτε καλά τις βίδες.
Στερεώστε το ηλεκτρικό εργαλείο στην
επιφάνεια τοποθέτησης του υπόβαθρου.
Χρησιμοποιήστε γι’ αυτό τις τρύπες 20 στο
ηλεκτρικό εργαλείο καθώς και τις μακρουλές
τρύπες στο υπόβαθρο.
Αντικατάσταση εξαρτήματος
(βλέπε εικόνες j1 j4)
f Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από
οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό
εργαλείο.
f Να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν
συναρμολογείτε τον πριονόδισκο. Κίνδυνος
τραυματισμού σε περίπτωση επαφής με τον
πριονόδισκο.
Να επιλέγετε για το εκάστοτε υλικό τον
κατάλληλο πριονόδισκο.
Να χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους των
οποίων η μέγιστη εγκριμένη ταχύτητα είναι
υψηλότερη από τον αριθμό στροφών χωρίς
φορτίο του ηλεκτρικού σας εργαλείου.
Να χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται σx
αυτές τις οδηγίες χειρισμού και οι οποίοι έχουν
ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 847-1 και
φέρουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.
Αποσυναρμολόγηση του πριονόδισκου
Ανασηκώστε με το κυκλικό κλειδί 17 την
πλάκα στήριξης 3 από μπροστά και αφαιρέστε
την από τις εγκοπές 37.
Γυρίστε το χειροκίνητο τροχό 12 τέρμα με
φορά αντίθετη της ωρολογιακής, ώστε ο
πριονόδισκος 38 να φτάσει στην ύψιστη θέση
πάνω από το τραπέζι σέγας.
Γυρίστε το παξιμάδι σύσφιξης 51 με το
κυκλικό κλειδί 17 (23 mm) και παράλληλα
τραβήξτε το μοχλό μανδάλωσης άξονα 50
μέχρι να ασφαλίσει.
Κρατήστε το μοχλό μανδάλωσης άξονα
τραβηγμένο και ξεβιδώστε το παξιμάδι
σύσφιξης γυρίζοντάς το με φορά αντίθετη της
ωρολογιακής.
Αφαιρέστε τη φλάντζα σύσφιξης 52.
Αφαιρέστε τον πριονόδισκο 38.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 216 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM