220 | Eλληνικά
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Θέση του χειριστή/της χειρίστριας
(βλέπε εικόνα H)
f Να μην στέκεστε μπροστά στο ηλεκτρικό
εργαλείο, σε μια γραμμή με τον
πριονόδισκο, αλλά πάντα δίπλα απ’ αυτό.
Έτσι προστατεύετε το σώμα σας από ένα
ενδεχόμενο κλότσημα.
Κρατάτε τα χέρια σας, τα δάκτυλά σας και τα
μπράτσα σας μακριά από τον περιστρεφόμενο
πριονόδισκο.
Παράλληλα να λαμβάνετε υπόψη σας τις εξής
υποδείξεις:
Να κρατάτε το υπό κατεργασία τεμάχιο
ασφαλώς και με τα δυο σας χέρια και να το
πιέζετε γερά επάνω στο τραπέζι πριονίσματος,
ιδιαίτερα όταν εργάζεστε χωρίς οδηγό.
(βλέπε εικόνα I)
Για στενά υπό κατεργασία τεμάχια καθώς και
για την κοπή κάθετων γωνιών φαλτσοτομής να
χρησιμοποιείτε πάντοτε τη ράβδο ώθησης 22
που περιέχεται στη συσκευασία και τον
συμπληρωματικό οδηγό παραλλήλων 18.
(βλέπε εικόνα J)
Μέγιστες διαστάσεις υπό κατεργασία τεμαχίου
Πριόνισμα
Πριόνισμα ευθείων κοπών
Τοποθετήστε τον οδηγό παραλλήλων 8 στο
επιθυμητό πλάτος κοπής. (βλέπε «Ρύθμισης
οδηγών παραλλήλων», σελίδα 218)
Θέστε το υπό κατεργασία τεμάχιο επάνω στο
τραπέζι πριονίσματος, μπροστά στον
προφυλακτήρα 6.
Να ανεβάζετε και να κατεβάζετε το
χειροκίνητο τροχό 12 μέχρι τα επάνω δόντια
θα βρίσκονται 5 mm υπεράνω της επιφάνειας
του υπό κατεργασία τεμαχίου.
Υπόδειξη: Βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας
είναι σωστά τοποθετημένος. Κατά την κοπή
πρέπει να ακουμπάει πάντοτε επάνω στο υπό
κατεργασία τεμάχιο.
Θέστε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο.
Κόψτε το υπό κατεργασία τεμάχιο ασκώντας
ομοιόμορφη πίεση.
Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός
λειτουργίας και περιμένετε να ακινητοποιηθεί
εντελώς ο πριονόδισκος.
Κοπή κάθετων γωνιών φαλτσοτομής
Ρυθμίστε την επιθυμητή κάθετη γωνία
λοξοτομής. (βλέπε «Ρύθμιση κάθετης γωνίας
φαλτσοτομής», σελίδα 218)
Ακολουθήστε κατ’ αναλογία τη διαδικασία που
περιγράφεται στο κεφάλαιο «Πριόνισμα
ευθείων κοπών».
Ρύθμιση στον οδηγό γωνίας της απόστασης
ανάμεσα στον πριονόδισκο και το
συμπληρωματικό οδηγό παραλλήλων
(βλέπε εικόνα f2)
Η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στον πριονόδισκο
και το συμπληρωματικό οδηγό παραλλήλων
επιτρέπεται να ανέρχεται το πολύ σε 15 mm.
Όταν ο συμπληρωματικός οδηγός
παραλλήλων 18 βρίσκεται πίσω από τη
γραμμή κοπής, λύστε τις δυο βίδες του σετ
στερέωσης 45.
Μετακινήστε ανάλογα το συμπληρωματικό
οδηγό παραλλήλων και σφίξτε πάλι τις βίδες.
Κοπή οριζόντιας γωνίας φαλτσοτομής με
μανδαλωμένο συρόμενο οδηγό
Ρυθμίστε την επιθυμητή οριζόντια γωνία
φαλτσοτομής. (βλέπε «Ρύθμιση οριζόντιας
γωνίας φαλτσοτομής», σελίδα 218)
Ο οδηγός γωνίας πρέπει να κινείται ελεύθερα
(δεξιά ή αριστερά) μέσα στην αυλάκωση
οδήγησης 21. Αν χρειαστεί, λύστε τη λαβή
στερέωσης 44.
Ακολουθήστε κατ’ αναλογία τη διαδικασία που
περιγράφεται στο κεφάλαιο «Πριόνισμα
ευθείων κοπών».
Κάθετη γωνία
φαλτσοτομής
μέγ. ύψος του υπό
κατεργ. τεμαχίου
[mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 220 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM