222 | Eλληνικά
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Αποθήκευση/Διαφύλαξη και μεταφορά
(βλέπε εικόνα O)
Αποθήκευση/Διαφύλαξη του ηλεκτρικού
εργαλείου
Το ηλεκτρικό εργαλείο προσφέρει κατά την
αποθήκευση ή τη διαφύλαξή του τη δυνατότητα
να στερεώσετε ασφαλώς όλους τους οδηγούς, τη
ράβδο ώθησης και τους εφεδρικούς
πριονόδισκους.
Ασφαλίστε το κίτρινο καπάκι ασφαλείας 30 και
τη λαβή μανδάλωσης 24 του συρόμενου
οδηγού 1.
Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση
εργασίας. (βλέπε «Θέση μεταφοράς»,
σελίδα 217)
Αφαιρέστε το συμπληρωματικό οδηγό
παραλλήλων 18 από τον οδηγό παραλλήλων 8
ή τον οδηγό γωνίας 16.
Τοποθετήστε τους οδηγούς (8, 16, 18) και
στερεώστε τη ράβδο ώθησης 22.
Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο στο
συγκρατήρα καλωδίου 31.
Με τη βίδα στερέωσης 19 μπορείτε να
στερεώσετε στο περίβλημα έναν εφεδρικό
πριονόδισκο.
Μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου
f Να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο
πάντοτε ανά δυο για να αποφύγετε τον
τραυματισμό της πλάτης σας.
f Για να μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο
να το πιάνετε πάντοτε από τις διατάξεις
μεταφοράς και ποτέ από τις διατάξεις
προστασίας 2 ή/και την επιμήκυνση
τραπεζιού 9.
Να ανασηκώνετε ή/και να μεταφέρετε το
ηλεκτρικό εργαλείο πιάνοντάς το από τις
αυλακώσεις συγκράτησης 67, στις πλευρές
του τραπεζιού πριονίσματος 11.
Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισμός
f Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από
οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό
εργαλείο.
Αν παρ’ όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατα-
σκευής κι ελέγχου το ηλεκτρικό εργαλείο σταμα-
τήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του
πρέπει να ανατεθεί σ’ ένα εξουσιοδοτημένο
συνεργείο για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch.
Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς
και όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να
αναφέρετε οπωσδήποτε το 10ψήφιο αριθμό
ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα
κατασκευαστή.
Καθαρισμός
Να διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις
σχισμές αερισμού πάντοτε σε καθαρή κατάσταση
για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και ασφαλώς.
Να αφαιρείτε μετά από κάθε εργασία τη σκόνη
και τα πριονίδια με πεπιεσμένο αέρα ή με ένα
μαλακό πινέλο.
Εξαρτήματα
Υπόβαθρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Πριονόδισκοι για ξύλο και υλικά πλακών,
σανιδώματα και πήχεις
Πριονόδισκος 254 x 30 mm,
40 δόντια . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Πριονόδισκος 254 x 30 mm,
60 δόντια . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
OBJ_BUCH-783-003.book Page 222 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM