Türkçe | 227
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Semboller
Aşağdaki semboller elektrikli el aletinizi kullanrken önemli olabilir. Lütfen sembolleri ve anlamlarn
zihninize iyice yerleştirin. Sembollerin doğru yorumu elektrikli el aletini daha iyi daha güvenli
kullanmanza yardmc olur.
Sembol Anlam
f Koruyucu kulaklk kullann. Çalşrken çkan gürültü kalc
işitme kayplarna neden olabilir.
f Koruyucu toz maskesi kullann.
f Koruyucu gözlük kullann.
f Tehlikeli alan! Ellerinizi, parmaklarnz veya kollarnz
mümkün olduğu kadar bu alandan uzak tutun.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletini evsel çöplerin içine atmayn!
Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere ilişkin
2002/96/AT sayl Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunlarn tek tek
ülkelerin hukuklarna uyarlanmas uyarnca, kullanm ömrünü
tamamlamş elektrikli el aletleri ayr ayr toplanmak ve çevre
dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanm
merkezlerine gönderilmek zorundadr.
Testere bçağnn indirilmesi (taşma konumu) ve kaldrlmas
(çalşma konumu) için el çarknn dönme yönünü gösterir.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 227 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM