228 | Türkçe
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Dikey gönye açsnn ayarn (testere bçağ hareket ettirilebilir)
gösterilen sra ile yapn.
Bir iş parçasnn müsaade edilen maksimum yüksekliğini 90° ve
45° dikey standart gönye açsn gösterir.
Testere bçağnn ölçülerine dikkat edin. Testere bçağnn delik
çap hiç boşluk brakmadan alet miline uymaldr. Redüksiyon
parçalar veya adaptör kullanmayn.
Testere bçağn değiştirirken kesme genişliğinin yarma kamas
kalnlğndan daha küçük ve testere bçağ gövde kalnlğnn da
yarma kamas kalnlğndan daha büyük olmamasna dikkat
edin.
Yatay gönye açs ayarlanrken aç dayamağndaki tespit
topuzunun işlevini gösterir.
Masa uzatmalarnda paralellik mesnedinin mümkün olan
pozisyonlarn gösterir.
Etiket üzerindeki renkler ön klavuz kol üzerindeki skalada
bulunan renklerle uyum halindedir. Skala, paralellik mesnedinin
pozisyonuna göre testere bçağna olan mesafeyi gösterir.
Sembol Anlam
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 228 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM