230 | Türkçe
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
57 Gönye açs skalas (dikey)
58 Lup
59 Testere bçağ ile paralellik mesnedi
arasndaki mesafeyi gösteren skala 10
60 Açma tuşu
61 Dikey standart gönye açs 90° için ayar
vidas
62 Dikey standart gönye açs 45° için ayar
vidas
63 Aç göstergesi vidas (dikey)
64 Paralellik mesnedi germe kuvveti ayar
somunu 8
65 İtmeli kzak boşluğu ayar vidalar
66 Besleme levhas ayar vidalar
67 Tutamak girintileri
68 Tespit seti Alt takm*
69 Alt takm*
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir. Aksesuarn tümünü
aksesuar programmzda bulabilirsiniz.
Teknik veriler
Gürültü emisyonu hakknda bilgi
Gürültüye ait ölçme değerleri EN 61029’e göre
tespit edilmektedir.
Aletin A olarak değerlendirilen gürültü seviyesi
tipik olarak şöyledir: Ses basnc seviyesi
97 dB(A); gürültü emisyonu seviyesi 110 dB(A).
Tolerans K=3 dB.
Koruyucu kulaklk kullann!
Uygunluk beyan
Tek sorumlu olarak Teknik veriler bölümünde
tanmlanan bu ürünün: 2004/108/AT ile
98/37/AT yönetmelikleri hükümleri uyarnca
(28.12.2009 tarihine kadar) ve 2006/42/AT
yönetmelikle hükümleri uyarnca da (29.12.2009
tarihinden itibaren) EN 61029 normlarna veya
bu normlara ait normatif belgelere uygunluğunu
beyan ederiz.
EG-Numune test no. 3400636.01CE kaytl test
mercii no. 2140.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Tezgah testeresi PTS 10
Ürün kodu
3 603 L03 2..
Giriş gücü
W 1400
Anma gerilimi
V 230
Frekans
Hz 50
Boştaki devir says
dev/
dak
5000
Yol alma (start) akm
snrlamas
z
Ağrlğ
EPTA-Procedure
01/2003’e göre
kg 23,5
Koruma snf
/II
Maksimum iş parças ölçüleri, baknz: Sayfa 237.
Veriler [U] 230/240 V’luk anma gerilimleri için
geçerlidir. Daha düşük gerilimlerde ve ülkelere özgü
tiplerde bu veriler değişebilir.
Lütfen elektrikli el aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün
koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodlar
değişik olabilir.
Uygun testere bçağ ölçüleri
Testere bçağ çap
mm 254
Bçak gövdesi kalnlğ
mm 1,8
Delik çap
mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 230 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM