Türkçe | 231
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Montaj
f Elektrikli el aletinin yanlşlkla çalşmasna
izin vermeyin. Montaj srasnda ve elektrikli
el aletinin kendinde çalşma yaparken
şebeke fişi prize takl olmamaldr.
Teslimat kapsam
Bunun için kullanm
klavuzunun başndaki teslimat
kapsam gösterimine dikkat
edin.
Elektrikli el aletini ilk kez işletime alrken
aşağdaki parçalarn hepsinin teslim edilip
edilmediğini kontrol edin:
Tezgah testeresi
(Ön montajl: Masa genişletmesi 9, testere
bçağ 38, besleme levhas 3)
Yldz vida montajl taban levhas 35
Masa uzatmas 2
Tespit seti Masa uzatmas 41
(2 klavuz çubuk, 2 emniyet vidas, 2 klips,
2 ksa tespit baş)
Paralellik mesnetleri 8 ve 10
Ek paralellik mesnedi (alüminyum) 18
pofil rayl 47
Ek paralellik mesnedi (plastik) 49
Aç dayamağ 16
Tespit seti Ek paralellik mesnedi 45
(4 ksa vida, 2 uzun tespit ucu 48, 2 dörtgen
somun ve besleme diskleri)
Koruyucu kapak 6
Tespit seti Koruyucu kapak 40
(vida, somun, besleme diskleri)
Yarma kamas 4 altgen vida montajl 36
Emme hortumu 34
İtme kolu 22
Ring anahtar 17
Alt takml alet tiplerinde:
Alt takm 69
(12 Profil, 4 Kanatl)
Tespit seti Alt takm 68
(24 Montaj için somunlu vidalar, 4 Elektrikli
el aletini tespit için somunlu vidalar, 4
basleme pullar)
Açklama: Elektrikli el aletinde herhangi bir
hasar olup olmadğn kontrol edin.
Daha sonra aletini kullanrken koruyucu
donanmlarn veya kolay hasar görebilecek olan
parçalarn kusursuz olarak ve usulüne göre işlev
görüp görmediklerini dikkatli biçimde kontrol
etmelisiniz. Hareketli parçalarn kusursuz olarak
işlev görüp görmediklerini veya skşp
skşmadklarn veya hasarl olup olmadklarn
kontrol edin. Bütün parçalarn doğru olarak
taklmş olmas ve kusursuz bir işletimin
gereklerini yerine getirmesi gerekir.
Hasarl koruma donanmlarn ve parçalar yetkili
bir serviste onartmal veya değiştirmelisiniz.
İlk işletime alma
Aletle birlikte teslim edilen bütün parçalar
ambalajdan dikkatli biçimde çkarn.
Bütün ambalaj malzemesini elektrikli aletten
ve birlikte teslim edilen aksesuardan aln.
Motor bloğu altndaki ambalaj malzemesini
çkarmay unutmayn.
Teslimat kapsam için gerekli olan ek aletler:
Filips tornavida
Aç masdar
Alt takmn montaj için ring veya çatal
anahtar (13 mm)
Montaj işlemi sras
Birlikte teslim edilen alet elamanlarnn
montajnn kolaylaşmas için bu sraya uyun.
1. Alttan montaj
Emme hortumu 34
Yldz vida montajl taban levhas 35
2. Yukardan montaj
Yarma kamas 4
Koruyucu kapak 6
Masa uzatmas 2
Paralellik mesnedi 8, ek paralellik mesnetleri
(18 veya 49) ve aç dayamağ 16
OBJ_BUCH-783-003.book Page 231 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM