Türkçe | 233
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Paralellik mesnedinin taklmas
(Baknz: Şekiller g1g3)
Paralellik mesnedi 8 testere bçağnn soluna
veya sağna konumlandrlabilir.
Germe tutamağn 46 paralellik mesnedinin
önüne öngörülen dişliye vidalayn.
Paralellik mesnedini önce kesme masasnn
arkasna yerleştirin. Daha sonra paralellik
mesnedini klavuz olukta 15 konumlandrn.
Paralellik mesnedi bu durumda istendiği gibi
itilebilir.
Paralellik mesnedini tespit etmek için germe
tutamağn 46 arkaya bastrn.
İnce iş parçalarn keserken ve dik gönye
açlarnda kesme yaparken alüminyumdan ek
paralellik mesnedini 18 diğer paralellik
mesnedine 8 takmalsnz.
Bu durumda plastik ek paralellik mesnedini 49
aç dayamağna tespit edebilirsiniz.
Profil ray 47 ek paralellik mesnedininin 18
ksa tarafndaki oluğa itin.
Profil ray paralellik mesnedinin 8 önünde
öyle konumlandrn ki, her iki parçann deliği
ayn hizada olsun.
Tespit topuzlarn 48 paralellik mesnedinin
yan deliklerinden itin ve skn.
Yüksek, ince iş parçalarn keserken
alüminyumdan ek paralellik mesnedini 18
doğrudan diğer paralellik mesnedine 8
takabilirsiniz.
Ek paralellik mesnedini 18 tespit setindeki 45
2 dörtgen somun ve tespit topuzlar 48
yardm ile doğrudan paralellik mesnedine 8
tespit edin.
Toz ve talaş emme
Kurşun içeren boyalar, baz ahşap türleri,
mineraller ve metaller gibi maddeler işlenirken
ortaya çkan toz sağlğa zararl olabilir. Bu
tozlara temas etmek veya bu tozlar solumak
allerjik reaksiyonlara ve/veya kullancnn veya
onun yaknndaki kişilerin nefes alma
yollarndaki hastalklara neden olabilir.
Kayn veya meşe gibi baz ağaç tozlar kanse-
rojen etkiye sahiptir, özellikle de ahşap işleme
sanayiinde kullanlan katk maddeleri (kromat,
ahşap koruyucu maddeler) ile birlikte. Asbest
içeren malzemeler sadece uzmanlar tarafndan
işlenmelidir.
Eğer mümkünse mutlaka toz emme donanm
kullann.
Çalşma yerinizi iyi bir biçimde havalandrn.
P2 filtre snf filtre takl soluk alma maskesi
kullanmanz tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli
yönetmelik hükümlerine uyun.
Toz ve talaş emme tertibat toz, talaş veya iş
parças krklar tarafndan bloke edilebilir.
Bu gibi durumlarda elektrikli el aletini kapatn
ve şebeke fişini prizden çekin.
Testere bçağ tam olarak duruncaya kadar
bekleyin.
Blokajn nedenini belirleyin ve bu nedeni
ortadan kaldrn.
Harici toz emme (Baknz: Şekil h)
Bir elektrik süpürgesi hortumunu talaş atma
yerine 32 bağlayn.
Emme performansn artrmak için ek olarak
emme rakoruna 5 bir toz emme tertibat da
bağlayabilirsiniz.
Bunu yapmak için emme rakorundaki kapağ
çkarn.
Elektrik süpürgesi işlenen malzemeye uygun
olmaldr.
Özellikle sağlğa zararl, kanserojen veya kuru
tozlar emdirirken özel elektrik süpürgesi
(sanayi tipi elektrik süpürgesi) kullann.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 233 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM