234 | Türkçe
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Sabit veya esnek montaj
f Güvenli bir kullanm garantiye almak için
elektrikli el aletini düz ve sağlam bir zemine
(örneğin bir tezgaha) monte etmelisiniz.
Alt takmn montaj (Baknz: Şekil i)
Elektrikli el aletini uygun bir vidal bağlant ile
iş yüzeyine tespit edin. Bunun için delikleri
20 kullann.
Alt takml montaj
(Baknz: Şekiller k1k3, 15. sayfadan
itibaren)
Montaj için Alt takm tespit setini 68 kullann.
(24 Montaj için somunlu vidalar, 4 Elektrikli el
aletini tespit için somunlu vidalar, 4 basleme
pullar)
Alt takm 69 monte edin. Vidalar skn.
Elektrikli el aletini alt takmn dayama
yüzeyine tespit edin. Bunu elektrikli el
aletindeki delikleri 20 ve alt takmdaki
uzunlamasna delikleri kullanarak yapn.
Uç değiştirme (Baknz: Şekiller j1 j4)
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma
yapmadan önce her defasnda fişi prizden
çekin.
f Testere bçağn takarken koruyucu eldiven
kullann. Testere bçağna temas ederseniz
yaralanabilirsiniz.
İşlemek istediğiniz malzemeye uygun testere
bçağ seçin.
Sadece müsaade edilen maksimum hzlar
elektrikli el aletinin boştaki devir saysndan
yüksek olan testere bçaklarn kullann.
Sadece bu kullanm klavuzunda belirtilen
tantm değerlerine uygun, EN 847-1’e göre test
edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş
testere bçaklarn kullann.
Testere bçağnn sökülmesi
Ring anahtarla 17 besleme levhasn 3 ön
taraftan kaldrn ve oluklardan 37 aln.
El çarkn 12 saat hareket yönünün tersine
sonuna kadar o ölçüde çevirin ki, testere
bçağ 38 kesme masasnn üstünde mümkün
olan en üst konuma gelsin.
Germe somununu 51 ring anahtarla 17
(23 mm) çevirin ve ayn zamanda kilitleme
yapncaya kadar mil kilitleme kolunu 50
çekin.
Mil kilitleme kolunu çekili tutun ve germe
somununu saat hareket yönünün tersine
çevirerek sökün.
Bağlama flanşn 52 aln.
Testere bçağn 38 aln.
Testere bçağnn taklmas
Eğer gerekiyorsa takmadan önce bütün parçalar
temizleyin.
Yeni testere bçağn alet milinin 53 bağlama
ve germe flanşna 52 yerleştirin.
Açklama: Çok küçük testere bçaklar
kullanmayn. Testere bçağ ile yarma kamas
arasndaki yark en fazla 5 mm olmaldr.
f Takma işlemi esnasnda dişlerin kesme
yönünün (testere bçağ üzerindeki ok
yönü) koruyucu kapak üzerindeki ok yönü
ile ayn olmasna dikkat edin!
Bağlama flanşn 52 ve germe somununu 51
yerleştirin.
Germe somununu 51 ring anahtarla 17
(23 mm) çevirin ve ayn zamanda kilitleme
yapncaya kadar mil kilitleme kolunu 50
çekin.
Germe somununu saat hareket yönünde
çevirerek skn.
Besleme levhasn 3 tekrar yerleştirin.
(Baknz: Şekil c3)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 234 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM