Türkçe | 235
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
İşletim
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma
yapmadan önce her defasnda fişi prizden
çekin.
Testere bçağnn nakliye ve çalşma
konumlar
Nakliye konumu
El çarkn 12 saat hareket yönünde testere
bçağnn 38 dişleri kesme masasnn 11
altnda bulunacak biçimde çevirin.
Çalşma pozisyonu
El çarkn 12 saat hareket yönünün tersinde
testere bçağnn 38 dişleri iş parçasnn
yaklaşk 5 mm üzerinde bulunacak biçimde
çevirin.
Açklama: Koruyucu kapağn usulüne uygun
olarak konumlandrldğndan emin olun.
Koruyucu kapak kesme işlemi esnasnda daima
iş parçasnn üstünde olmaldr.
Kesme masasnn büyütülmesi
Uzun iş parçalarnn boşlukta kalan uçlar alttan
beslenmeli veya desteklenmelidir.
Masa uzatmas/Masa genişletmesi
(Baknz: Şekil A)
Kesme masasnn yüzeyini büyütmek için
elektrikli el aletinin hem arkasnda hem de sağ
tarafnda aşağdaki raylar dşar çekebilirsiniz:
Masa uzatmas 2 (kesme masasn 11 arkaya
doğru 215 mm uzatr)
ve/veya
Masa genişletmesi 9 (kesme masasn 11 sağa
doğru 285 mm genişletir)
İstediğiniz rayn ortasndan kavrayn ve
sonuna kadar dşar çekin.
Pozisyonu sabitlemek için ilgili tespit
topuzunu (23 veya 26) klavuz çubuklarda
skn.
Ağr iş parçalarn işlerken raylar destekleyin.
İtmeli kzak (Baknz: Şekil B)
İtmeli kzak 1 yardm ile 305 mm genişliğe kadar
kesme yaplabilir.
Aç dayamağ 16 ile daha hassas bir kesme
sağlanr. (Baknz: İtmeli kzak yardm ile yatay
gönye açlarnda kesme yapma, sayfa 237)
Bunu yapmak için kilitleme kolunu 24 sağa
kaldrn.
Bu yolla itmeli kzak hem öne hem de arkaya
sonuna kadar itilebilir.
Gönye açsnn ayarlanmas
Hassas kesme işlemini güvenceye almak için
yoğun kullanmdan sonra elektrikli el aletinin
temel ayarlarn kontrol etmeniz ve gerekiyorsa
yeniden ayarlamanz gerekir (Baknz: Temel
ayarlarn kontrolü ve yaplmas, sayfa 238).
Yatay gönye açsnn ayarlanmas
(Aç dayamağ) (Baknz: Şekil C)
Yatay gönye açs 60° (sol) ile 60° (sağ)
arasnda ayarlanabilir.
Eğer sklmş durumda ise tespit topuzunu 54
gevşetin.
Aç dayamağn aç göstergesi 55 istenen
gönye açsn gösterinceye kadar çevirin.
Tespit topuzunu 54 tekrar skn.
Dikey gönye açsnn ayarlanmas
(Testere bçağ) (Baknz: Şekil D)
Dikey gönye açs 90° ile 45° arasnda
ayarlanabilir.
Kilitleme topuzunu 29 saat hareket yönünün
tersine çevirerek biraz gevşetin.
Açklama: Kilitleme topuzu tam olarak
gevşetildiğinde testere bçağ kendi ağrlğ ile
30° denk gelen bir konuma devrilir.
El çarkn 12 arkaya (Push) bastrn ve bu
pozisyonda tutun.
Bu durumda yuvadaki dişler çarkn dişlerini
kavrar.
El çarkn aç göstergesinde 56 istenen gönye
açs skalada 57 görününceye kadar çevirin.
Kilitleme topuzunu 29 tekrar skn.
Standart açlarn 90° ve 45° hzla ve hassas
biçimde ayarlanmas için gövdede son
dayamaklar mevcuttur.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 235 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM